جایگاه و نحوهٔ نمایش برنامهٔ شما، تأثیر گذاری چشمگیری در رضایت کاربران از بازار دارد. از ارسال تبلیغات ​بی‌کیفیت و هرگونه تلاش برای ارتقای غیرمجاز جایگاه‌ برنامه​ٔ خود​ در لیست‌های بازار​​ اجتناب کنید.


 

  • Promotion
    برنامهٔ خود را به طور مناسب تبلیغ می‌کنید؟
  • metadata
    برنامه را به درستی معرفی کرده‌اید؟
  • Fake Ratings and Reviews
    آیا نظرات برنامهٔ شما واقعی بوده و به درستی درخواست شده؟