محتوای تبلیغات

تبلیغاتی که در برنامه‌ٔ شما نمایش داده می‌شود جزئی از برنامه است؛ در نتیجه وجود هر گونه محتوای نامناسب در آن بر عهده توسعه‌دهنده آن برنامه است. تبلیغات برنامهٔ شما نباید قوانین مربوط به «محتوا» (مانند تبلیغ فعالیت مجرمانه، خشونت، محتوای جنسی و ...) یا قوانین مربوط به «حریم شخصی» را نقض کند.

تبلیغات آزاردهنده

اجبار یا فریب کاربر برای کلیک بر روی تبلیغات، مشاهدهٔ آن‌ها یا نمایش تبلیغات به شکلی که موجب آزار کاربر شود یا در کارکرد برنامه تداخل ایجاد کند، قابل قبول نیست.

دستورالعمل‌های زیر می‌تواند به شما کمک کند:

- تبلیغات خود را داخل برنامه نمایش دهید: تمامی تبلیغات خود را داخل برنامه نمایش دهید، به گونه‌ای که آزاردهنده نباشد یا کاربر را مجبور به انتخاب آن نکند.
- بدون اطلاع و رضایت کاربر، بیرون از برنامه تغییری ایجاد نکنید: تبلیغات برنامه به هیچ عنوان نباید بدون اطلاع و رضایت کامل کاربر تغییری خارج از برنامه ایجاد کنند.
- استفاده از قسمت اعلان‌ها (Notification) جهت تبلیغات خلاف قوانین است: برنامه‌ها نباید از اعلان‌ها (Notification) برای ارسال تبلیغات استفاده کنند. اعلان‌ها می‌توانند برای اطلاع‌رسانی‌های مرتبط با کارکرد برنامه مانند به‌روز‌رسانی‌ و امکانات جدید آن استفاده شود. استفاده از اعلان‌های چسبان (Ongoing) نیز جز در مواقعی که برنامه برای عملکرد صحیح به آن نیاز داشته باشد خلاف قوانین است.
- ایجاد میانبر، بوکمارک یا آیکون تبلیغاتی خلاف قوانین است: برنامهٔ شما و تبلیغات آن نباید به صفحهٔ خانگی اندروید میانبری اضافه، در مرورگر دستگاه صفحه‌ای ذخیره یا آیکونی با هدف تبلیغات ایجاد کند.

تبلیغات گمراه‌کننده

تبلیغات نمایش داده شده توسط برنامه نباید گمراه‌کننده و فریبنده باشد و باید کاملاً مشخص باشد کدام برنامه نمایش‌دهندهٔ تبلیغ است.

دستورالعمل‌های زیر می‌تواند به شما کمک کند:

- عدم استفاده از رابط کاربری جعلی: تبلیغات نباید به شکل رابط کاربری یک برنامه ظاهر شوند.
- عدم شبیه‌سازی پیغام‌های سیستمی: نمایش تبلیغات به شکل پیغام‌ها و هشدارهای سیستمی اندروید یا بازار، خلاف قوانین است.
- عدم شبیه‌سازی پیغام‌های به‌روزرسانی: جعل پیغام‌های به‌روز‌رسانی بازار یا اندروید خلاف قوانین است.