شما می‌توانید با دریافت این فایل درصد کاربران، درصد خریداران و درصد خرید کاربران هزار دستگاه‌ اندرویدی رایج در پایان فصل تابستان ۱۳۹۷ را دریافت کنید. 

CafeBazaar android devices information