اشخاص حقوقی ( شرکت‌، سازمان، مؤسسه، ...)

 


تذکر: امکان ثبت‌نام به عنوان شخص حقوقی با آدرس ایمیل شخصی وجود ندارد. لطفاً با آدرس ایمیل تحت دامنهٔ رسمی شرکت/سازمان/... مانند info@example.ir مراحل ساخت حساب حقوقی را انجام دهید، در غیر اینصورت امکان تأیید حساب شما وجود نخواهد داشت.

برای تکمیل اطلاعات قرارداد خود وارد پنل توسعه‌دهنده شوید، به سربرگ حساب توسعه‌دهنده مراجعه کنید. روی مشاهده اطلاعات قرارداد کلیک نموده و به ترتیب زیر عمل نمایید:

 •  تصویر رنگی و اسکن‌شدهٔ کارت ملی مدیرعامل را به همراه تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت در قالب یک فایل تصویر JPG  بارگذاری نمایید. توجه فرمایید تصاویر ناقص و با کیفیت پایین رد خواهند شد.
 •  نام شرکت را به‌صورت کامل و دقیقاً مطابق با نام ذکر شده در تصویر آگهی روزنامه‌رسمی درج نمایید.
 • کد اقتصادی   و  شماره ثبت شرکت را به‌صورت صحیح و کامل در فیلدهای مربوطه درج نمایید.
 • در کادر مربوط به شماره تلفن، شماره تماس خود را که همواره به آن دسترسی دارید به صورت کامل و صحیح وارد نمایید.
 • برای تکمیل کادر مربوط به کدپستی، شما می‌توانید کدپستی ده رقمی صحیح را از روی قبوض دریافتی (همانند قبض مربوط به تلفن ثابت) تهیه نموده و در این کادر وارد نمایید.
 • در کادر نشانی دقیقی پستی شما می‌بایست نشانی خود را به صورت زیر و به طور کامل تکمیل نمایید:

  نام استان، شهر، خیابان، کوچه، شماره پلاک، نام ساختمان، شماره واحد

 

اشخاص حقیقی

برای تکمیل اطلاعات قرارداد خود وارد پنل توسعه‌دهنده شوید، به سربرگ حساب توسعه‌دهنده مراجعه کنید. روی مشاهده اطلاعات قرارداد کلیک نموده و به ترتیب زیر عمل نمایید:

 • تصویری رنگی٬ واضح٬ تمام صفحه و با کیفیت از کارت شناسایی (کارت شناسایی ملی و یا شناسنامهٔ جدید) خود در کادر مربوط به تصویر کارت ملی بارگذاری فرمایید. توجه فرمایید تصاویر ناقص و با کیفیت پایین رد خواهند شد.
 • نام و نام خانوادگی کامل خود را در کادر مربوط به نام کامل (فارسی) وارد نمایید. توجه داشته باشید اگر نام خانوادگی شما دارای پسوند است٬ می‌بایست در این بخش آن را نیز وارد نمایید.
 • نام و نام خانوادگی خود را به انگلیسی در کادر مربوط به نام کامل (انگلیسی) وارد نمایید.
 • کدملی ده‌رقمی خود را به صورت صحیح و به انگلیسی در کادر مربوط به کدملی وارد نمایید.
 • در کادر مربوط به شماره تلفن٬ شماره تماس خود را که همواره به آن دسترسی دارید به صورت کامل و صحیح وارد نمایید.
 • برای تکمیل کادر مربوط به کدپستی٬ شما می‌توانید کدپستی ده رقمی صحیح خود را از روی قبوض دریافتی (همانند قبض مربوط به تلفن ثابت) تهیه نموده و در این کادر وارد نمایید.
 • در کادر نشانی دقیقی پستی شما می‌بایست نشانی خود را به صورت زیر و به طور کامل تکمیل نمایید:

  نام استان٬ شهر٬ خیابان٬ کوچه٬ شماره پلاک٬ شماره واحد

یادداشت: توجه نمایید در صورت ناقص‌بودن هر یک از گزینه‌های درخواستی٬ اطلاعات قرارداد شما تأیید نشده و تصفیه‌حساب برای شما ممکن نخواهد بود.