برای تکمیل اطلاعات ناشر خود به منوی تنظیمات  در پیشخان مراجعه کنید و سپس از بخش اطلاعات ناشر  موارد زیر را تکمیل نمایید:

  • تصویری رنگی٬ واضح٬ تمام صفحه و با کیفیت از کارت شناسایی (کارت شناسایی ملی و یا شناسنامهٔ جدید) خود همانند تصاویر نمونه در کادر مربوط به تصویر کارت ملی بارگذاری فرمایید. توجه فرمایید تصاویر ناقص و با کیفیت پایین رد خواهند شد.

  • نام و نام خانوادگی کامل خود را در کادر مربوط به نام کامل (فارسی) وارد نمایید. توجه داشته باشید اگر نام خانوادگی شما دارای پسوند است٬ می‌بایست در این بخش آن را نیز وارد نمایید.
  • نام و نام خانوادگی خود را به انگلیسی در کادر مربوط به نام کامل (انگلیسی) وارد نمایید.
  • کدملی ده‌رقمی خود را به صورت صحیح و به انگلیسی در کادر مربوط به کدملی وارد نمایید.
  • در کادر مربوط به شماره تلفن٬ شماره تماس خود را که همواره به آن دسترسی دارید به صورت کامل و صحیح وارد نمایید.
  • برای تکمیل کادر مربوط به کدپستی٬ شما می‌توانید کدپستی ده رقمی صحیح خود را از روی قبوض دریافتی (همانند قبض مربوط به تلفن ثابت) تهیه نموده و در این کادر وارد نمایید.
  • در کادر نشانی دقیقی پستی شما می‌بایست نشانی خود را به صورت زیر و به طور کامل تکمیل نمایید:

  نام استان٬ شهر٬ خیابان٬ کوچه٬ شماره پلاک٬ شماره واحد

 

یادداشت: توجه نمایید در صورت ناقص‌بودن هر یک از گزینه‌های درخواستی٬ اطلاعات ناشر شما تأیید نشده و امکان تصفیه‌حساب برای شما ممکن نخواهد بود.