توسعه‌دهندگان بازار

با انتشار برنامه و بازی در بازار از قابلیت‌ها و ابزارهای به‌روز پنل توسعه‌دهندگان بهره‌مند شوید، کسب‌وکار خود را به بیش از ۴۵ میلیون کاربر بازار ارائه دهید و درآمد کسب کنید.

۱۵ درصد. از سال ۱۴۰۰ بازار با هدف رونق صنعت برنامه‌ها و بازی‌ها و کمک به رشد توسعه‌دهندگان، سهم خود از فروش اولین ده میلیارد ریال هر توسعه‌دهنده را از ۳۰ به ۱۵ درصد کاهش داد.

چرا بازار؟