پیش از انتشار برنامه از اینکه محتوای آن ناقض قوانين بازار و قوانین کشور نباشد اطمینان حاصل کنید. از طرفی بسیاری از مخاطبین بازار کودکان و نوجوانان هستند. با توجه به کارآیی پایین ابزارهای کنترلی، ما باید سعی کنیم مراقب آنچه به آن‌ها ارائه می‌دهیم، باشیم. کافه‌بازار تلاش کرده تا با استفاده از محصول «بازار کودک»، شرایط لازم برای امنیت روانی و فیزیکی کودکان را فراهم کند؛ با این وجود لازم است توسعه‌دهنده‌ها نیز به نوبهٔ خود همواره در این راستا کوشا باشند.