نسخه چاپی

شما با انتشار برنامهٔ خود در بازار، «قوانین انتشار برنامه‌ها» را پذیرفته‌اید، بازار هیچ‌گونه الزامی برای ارسال تذکر پیش از حذف برنامه یا پیش از مسدود کردن حساب کاربری توسعه‌دهنده ندارد. 

اگر برنامهٔ شما قوانین ما را نقض کند، ممکن است برای شما تذکری ارسال کنیم و برای رفع آن مورد مهلت چند روزه درنظر بگیریم. این پیغام را نادیده نگیرید. تذکر به این معناست که برنامه در شرف تعلیق است، عدم رسیدگی به مورد ذکر شده یا انتشار مجدد برنامه‌ای که مشکل مشابه دارد، منجر به حذف شدن برنامه یا مسدود شدن حساب توسعه‌دهندگی شما خواهد شد.

توجه داشته باشید که اعلامیه‌های اجرایی ممکن است شامل تمامی اشکالات برنامه یا برنامه‌های شما نباشد. توسعه‌دهنده موظف است مشکل اعلام شده را با مطالعهٔ قوانین بازار تشخیص بدهد و از اینکه سایر برنامه‌های او نیز قوانین بازار را نقض نمی‌کند اطمینان حاصل کند. عدم تشخیص اشکال برنامه ممکن است موجب حذف شدن همیشگی برنامه یا مسدود شدن حساب کاربری شما شود.

درصورت مشاهدهٔ تخلف در سایر برنامه‌ها می‌توانید لینک آن‌ها را جهت بررسی برای ما ارسال کنید.

developers@cafebazaar.ir

به مطالب ارائه شده چه امتیازی می‌دهید؟
محل نوشتن دیدگاه ...

اگر در مورد محتوا نظر یا پیشنهادی دارید لطفا برای ما بنویسید.

زمان انتشار: ۱۴۰۰-۰۴-۰۸ ۰۹:۱۴

آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۰-۰۵-۰۱ ۱۸:۱۲