در صورت وجود هرگونه سوال دربارهٔ حذف برنامه به دلیل تخلف و همچنین گزارش تخلف در بازار، می‌توانید به منابع زیر مراجعه کنید. 

لطفاً توجه داشته باشید که تیم‌های پشتیبانی بازار به شما مشاورهٔ حقوقی ارائه نخواهند داد