اگر محتوای نامناسبی در برنامه‌های بازار مشاهده کردید می‌توانید مورد را جهت بررسی گزارش کنید.

در گزارش‌های خود همواره روی مشکل اصلی تمرکز کرده، به طور دقیق ذکر کنید که در کدام قسمت از برنامه یا اطلاعات توضیحی آن تخلف را مشاهده کرده‌اید. این گزارش‌ها برای ما جدی است و به آن‌ها رسیدگی خواهیم کرد.

نحوهٔ ثبت گزارش با تلفن همراه و برنامهٔ بازار:

  1. برنامهٔ بازار را از تلفن همراه خود باز کنید.
  2. وارد صفحهٔ برنامهٔ مورد نظر شوید.
  3. در انتهای صفحه گزینهٔ «شکایت از برنامه» را انتخاب کنید.
  4. دلیل گزارش خود را انتخاب کنید.
  5. محل قرارگیری محتوای نامناسب را توضیح دهید.
  6. گزینهٔ ثبت را انتخاب کنید.

نحوهٔ ثبت گزارش از طریق رایانه:

اگر محتوای نامناسبی در بازار مشاهده کردید می‌توانید لینک برنامه را به همراه توضیح شکایت، از طریق آدرس ایمیل "developers@cafebazaar.ir" به ما اعلام کنید.