برای اثبات حسن نیت بازار به صاحبان علامت تجاری، بازار بررسی‌های محدودی دربارهٔ شکایت‌های معقول انجام خواهد داد. اگر اعتقاد دارید که از علامت‌ تجاری در برنامه‌ای سوء استفاده شده است، لطفاً مورد را از طریق آدرس ایمیل "developers@cafebazaar.ir" در قالب زیر به اطلاع ما برسانید.


جهت بررسی مورد، لازم است اطلاعات مورد نیاز را در قالب زیر برای ما ارسال کنید:


  1. نام صاحب علامت تجاری.
  2. اطلاعات تماس، شامل نام شما، شمارهٔ تماس و آدرس ایمیل. (اگر شما صاحب علامت تجاری نیستید لطفاً رابطهٔ خود را با صاحب اصلی آن شرح دهید)
  3. این موارد را شرح دهید: (الف) لیست علامت(های) تجاری مورد بحث و محل قرارگیری آن(ها) در برنامه یا اطلاعات توضیحی آن. (ب) شمارهٔ ثبت علامت تجاری در صورت وجود.
  4. لینک برنامه در بازار، نام آن، شمارهٔ نسخه (درصورت لزوم) و نام ناشر آن را شرح دهید.
  5. این جمله را اضافه کنید: «مطمئن هستم که صاحب علامت تجاری، اجازهٔ استفاده از آن را در برنامهٔ بالا نداده و طبق قانون نیز توسعه‌دهندهٔ برنامه مجاز به استفاده از آن نیست»
  6. این بیانیه را اضافه کنید: «بدینوسیله اعلام می کنم که اینجانب، اجازهٔ اقدام در این‌باره را از طرف صاحب علامت تجاری دارم و محتوای این گزارش حقیقت دارد و صحیح است.»
  7. با آدرس "developers@cafebazaar.ir" مکاتبه کنید.

درصورتی که ناشر برنامه قانون را به صورت مکرر نقض کرده باشد، بازار حساب توسعه‌دهندگی ایشان را مسدود خواهد کرد. اگر اعتقاد دارید که توسعه‌دهنده‌ای بصورت پی‌ درپی قوانین را نقض می‌کند لطفاً اطلاعات کافی را جهت رسیدگی به موضوع برای ما ارسال کنید.