بازار از انتشار و فروش غیرمجاز برنامه‌های ایرانی یا خارجی جلوگیری می‌کند، اگر برنامه‌ای مشاهده کردید که مربوط به توسعه‌دهندهٔ دیگری است، لطفاً مورد را از طریق آدرس ایمیل "developers@cafebazaar.ir" در قالب زیر به اطلاع ما برسانید.


جهت بررسی مورد، لازم است اطلاعات مورد نیاز را در قالب زیر برای ما ارسال کنید:


  1. نام توسعه دهندهٔ اصلی برنامه.
  2. لینک برنامهٔ اصلی و نام بستهٔ آن را اضافه کنید.
  3. اطلاعات تماس، شامل نام شما، شمارهٔ تماس و آدرس ایمیل. (اگر شما توسعه‌دهندهٔ برنامه نیستید لطفاً رابطهٔ خود را با صاحب اصلی آن شرح دهید)
  4. این موارد را شرح دهید: (الف) آیا از کدها و یا پایگاه دادهٔ برنامه اصلی سوء استفاده شده است یا برنامه عیناً منتشر شده؟ (ب) شمارهٔ ثبت برنامه در صورت وجود.
  5. درصورتی که برنامه عیناً منتشر نشده است، به صورت دقیق ذکر کنید که در کدام قسمت(های) برنامه و به چه دلیلی قوانین نقض شده است.
  6. لینک برنامهٔ متخلف، نام آن، شمارهٔ نسخه (درصورت لزوم) و نام ناشر آن را شرح دهید.
  7. این جمله را اضافه کنید: «مطمئن هستم که سورس برنامه بالا متن‌باز نبوده و توسعه‌دهندهٔ اصلی برنامه اجازهٔ انتشار آن را صادر نکرده است.»
  8. این بیانیه را اضافه کنید: «بدینوسیله اعلام می کنم که اینجانب، اجازهٔ اقدام در این‌باره را از طرف صاحب برنامه دارم و محتوای این گزارش حقیقت دارد و صحیح است.»
  9. با ایمیل مربوط به حساب توسعه‌دهندگی خود (درصورت وجود) با آدرس "developers@cafebazaar.ir" مکاتبه کنید.

جهت بررسی شکایت، ممکن است اطلاعات بیشتری درخواست کنیم.

درصورتی که ناشر برنامه قانون را به صورت مکرر نقض کرده باشد، بازار حساب توسعه‌دهندگی ایشان را مسدود خواهد کرد. اگر اعتقاد دارید که توسعه‌دهنده‌ای بصورت پی‌ درپی قوانین را نقض می‌کند لطفاً اطلاعات کافی را جهت رسیدگی به موضوع برای ما ارسال کنید.