نسخه چاپی

اگر برنامه‌ای مشاهده کردید که قوانین بازار ذکر شده در « قوانین انتشار برنامه‌ها» را نقض می‌کند، لطفاً مورد را به اطلاع ما برسانید. مواردی که اعلام می‌کنید جهت بررسی به یک کارشناس ارجاع داده می‌شود.

جهت بررسی دقیق بعضی از موارد، نیاز است اطلاعات مشخصی برای ما ارسال کنید. جزئیات هر کدام در ادامه آمده است.

اگر تخلفی که مشاهده کرده‌اید از موارد فوق خارج است لطفاً به این صفحه مراجعه کنید. 

گزارش نقض قوانین مالکیت فکری

اگر محتوایی که مالکیت آن طبق قوانین کپی‌رایت به شما تعلق دارد، بدون تأیید و رضایت شما در بازار منتشر شده است، لطفاً مورد را از طریق آدرس ایمیل "developers@cafebazaar.ir" در قالب زیر به اطلاع ما برسانید. بازار شکایت شما را به دقت بررسی، و در صورت وارد بودن شکایت، محتوای مورد نظر را از دسترس خارج می‌کند.

جهت بررسی موارد مربوط به کپی‌رایت، لازم است اطلاعات مورد نیاز را در قالب زیر برای ما ارسال کنید:

 1. نام صاحب کپی‌رایت اثر.
 2. اطلاعات تماس، شامل نام شما، شمارهٔ تماس و آدرس ایمیل. (اگر شما صاحب کپی‌رایت اثر نیستید لطفاً رابطهٔ خود را با صاحب اصلی آن شرح دهید)
 3. این موارد را شرح دهید: (الف) لیست دقیق محتوایی که از انتشار آن شکایت دارید و محل قرارگیری آن در برنامه. (ب) شمارهٔ ثبت و مجوز‌های مربوط به محتوا، در صورت وجود.
 4. لینک برنامه در بازار، نام آن، شمارهٔ نسخه (درصورت لزوم) و نام ناشر آن را شرح دهید.
 5. این جمله را اضافه کنید: «مطمئن هستم که صاحب کپی‌رایت اثر، اجازهٔ انتشار محتوای ذکر شده را در برنامهٔ بالا نداده و طبق قانون نیز توسعه‌دهندهٔ برنامه مجاز به استفاده از آن نیست»
 6. این بیانیه را اضافه کنید: «بدینوسیله اعلام می کنم که اینجانب، اجازهٔ اقدام در این‌باره را از طرف صاحب کپی‌رایت اثر دارم و محتوای این گزارش حقیقت دارد و صحیح است.»
 7. با آدرس "developers@cafebazaar.ir" مکاتبه کنید.

درصورتی که ناشر برنامه قانون کپی‌رایت را به صورت مکرر نقض کرده باشد، بازار حساب توسعه‌دهندگی ایشان را مسدود خواهد کرد. اگر اعتقاد دارید که توسعه‌دهنده‌ای بصورت پی‌ درپی قوانین را نقض می‌کند لطفاً اطلاعات کافی را جهت رسیدگی به موضوع برای ما ارسال کنید.

گزارش سوء استفاده از علامت تجاری

برای اثبات حسن نیت بازار به صاحبان علامت تجاری، بازار بررسی‌های محدودی دربارهٔ شکایت‌های معقول انجام خواهد داد. اگر اعتقاد دارید که از علامت‌ تجاری در برنامه‌ای سوء استفاده شده است، لطفاً مورد را از طریق آدرس ایمیل "developers@cafebazaar.ir" در قالب زیر به اطلاع ما برسانید.

جهت بررسی مورد، لازم است اطلاعات مورد نیاز را در قالب زیر برای ما ارسال کنید:

 1. نام صاحب علامت تجاری.
 2. اطلاعات تماس، شامل نام شما، شمارهٔ تماس و آدرس ایمیل. (اگر شما صاحب علامت تجاری نیستید لطفاً رابطهٔ خود را با صاحب اصلی آن شرح دهید)
 3. این موارد را شرح دهید: (الف) لیست علامت(های) تجاری مورد بحث و محل قرارگیری آن(ها) در برنامه یا اطلاعات توضیحی آن. (ب) شمارهٔ ثبت علامت تجاری در صورت وجود.
 4. لینک برنامه در بازار، نام آن، شمارهٔ نسخه (درصورت لزوم) و نام ناشر آن را شرح دهید.
 5. این جمله را اضافه کنید: «مطمئن هستم که صاحب علامت تجاری، اجازهٔ استفاده از آن را در برنامهٔ بالا نداده و طبق قانون نیز توسعه‌دهندهٔ برنامه مجاز به استفاده از آن نیست»
 6. این بیانیه را اضافه کنید: «بدینوسیله اعلام می کنم که اینجانب، اجازهٔ اقدام در این‌باره را از طرف صاحب علامت تجاری دارم و محتوای این گزارش حقیقت دارد و صحیح است.»
 7. با آدرس "developers@cafebazaar.ir" مکاتبه کنید.

گزارش فروش یا عرضهٔ غیرمجاز برنامه‌ها

بازار از انتشار و فروش غیرمجاز برنامه‌های ایرانی یا خارجی جلوگیری می‌کند، اگر برنامه‌ای مشاهده کردید که مربوط به توسعه‌دهندهٔ دیگری است، لطفاً مورد را از طریق آدرس ایمیل "developers@cafebazaar.ir" در قالب زیر به اطلاع ما برسانید.

جهت بررسی مورد، لازم است اطلاعات مورد نیاز را در قالب زیر برای ما ارسال کنید:

 1. نام توسعه دهندهٔ اصلی برنامه.
 2. لینک برنامهٔ اصلی و نام بستهٔ آن را اضافه کنید.
 3. اطلاعات تماس، شامل نام شما، شمارهٔ تماس و آدرس ایمیل. (اگر شما توسعه‌دهندهٔ برنامه نیستید لطفاً رابطهٔ خود را با صاحب اصلی آن شرح دهید)
 4. این موارد را شرح دهید: (الف) آیا از کدها و یا پایگاه دادهٔ برنامه اصلی سوء استفاده شده است یا برنامه عیناً منتشر شده؟ (ب) شمارهٔ ثبت برنامه در صورت وجود.
 5. درصورتی که برنامه عیناً منتشر نشده است، به صورت دقیق ذکر کنید که در کدام قسمت(های) برنامه و به چه دلیلی قوانین نقض شده است.
 6. لینک برنامهٔ متخلف، نام آن، شمارهٔ نسخه (درصورت لزوم) و نام ناشر آن را شرح دهید.
 7. این جمله را اضافه کنید: «مطمئن هستم که سورس برنامه بالا متن‌باز نبوده و توسعه‌دهندهٔ اصلی برنامه اجازهٔ انتشار آن را صادر نکرده است.»
 8. این بیانیه را اضافه کنید: «بدینوسیله اعلام می کنم که اینجانب، اجازهٔ اقدام در این‌باره را از طرف صاحب برنامه دارم و محتوای این گزارش حقیقت دارد و صحیح است.»
 9. با ایمیل مربوط به حساب توسعه‌دهندگی خود (درصورت وجود) با آدرس "developers@cafebazaar.ir" مکاتبه کنید.

جهت بررسی شکایت، ممکن است اطلاعات بیشتری درخواست کنیم.

درصورتی که ناشر برنامه قانون را به صورت مکرر نقض کرده باشد، بازار حساب توسعه‌دهندگی ایشان را مسدود خواهد کرد. اگر اعتقاد دارید که توسعه‌دهنده‌ای بصورت پی‌ درپی قوانین را نقض می‌کند لطفاً اطلاعات کافی را جهت رسیدگی به موضوع برای ما ارسال کنید.

گزارش محتوای نامناسب

اگر محتوای نامناسبی در برنامه‌های بازار مشاهده کردید می‌توانید مورد را جهت بررسی گزارش کنید.

در گزارش‌های خود همواره روی مشکل اصلی تمرکز کرده، به طور دقیق ذکر کنید که در کدام قسمت از برنامه یا اطلاعات توضیحی آن تخلف را مشاهده کرده‌اید. این گزارش‌ها برای ما جدی است و به آن‌ها رسیدگی خواهیم کرد.

نحوهٔ ثبت گزارش با تلفن همراه و برنامهٔ بازار:

 1. برنامهٔ بازار را از تلفن همراه خود باز کنید.
 2. وارد صفحهٔ برنامهٔ مورد نظر شوید.
 3. در انتهای صفحه گزینهٔ «شکایت از برنامه» را انتخاب کنید.
 4. دلیل گزارش خود را انتخاب کنید.
 5. محل قرارگیری محتوای نامناسب را توضیح دهید.
 6. گزینهٔ ثبت را انتخاب کنید.

نحوهٔ ثبت گزارش از طریق رایانه:

اگر محتوای نامناسبی در بازار مشاهده کردید می‌توانید لینک برنامه را به همراه توضیح شکایت، از طریق آدرس ایمیل "developers@cafebazaar.ir" به ما اعلام کنید.

به مطالب ارائه شده چه امتیازی می‌دهید؟
محل نوشتن دیدگاه ...

اگر در مورد محتوا نظر یا پیشنهادی دارید لطفا برای ما بنویسید.

زمان انتشار: ۱۴۰۰-۰۲-۲۸ ۱۹:۲۲

آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۰-۰۵-۰۱ ۱۸:۰۶