کپی‌برداری از آثار دیگران یا تلاش برای فریب کاربران، نه تنها موجب ضرر کردن سایر توسعه‌دهندگان است، بلکه موجب زیان کاربران نیز می‌شود. به روش‌های گمراه کننده و کپی از آثار دیگران برای موفقیت برنامه نباید اتکا کرد. توجه داشته باشید که این اقدام می‌تواند منجر به حذف برنامهٔ شما از بازار شود. همانطور که بازار نسبت به اقدام توسعه‌دهندگانی که از برنامهٔ شما کپی برداری کنند حساس است و برنامهٔ آن‌ها را حذف می‌کند.