کپی‌برداری از آثار دیگران یا تلاش برای فریب کاربران، نه تنها موجب ضرر کردن سایر توسعه‌دهندگان است، بلکه موجب زیان کاربران نیز می‌شود. به روش‌های گمراه کننده و کپی از آثار دیگران برای موفقیت برنامه نباید اتکا کرد.