بازار از روش‌های مختلف درآمدزایی برنامه‌ها حمایت و پشتیبانی می‌کند. به منظور کسب درآمد بلندمدت و همچنین ایجاد تجربه مطلوب برای کاربران، قوانین مربوط به این موضوعات را رعایت کنید.