نظرات و امتیاز‌های برنامه معیاری برای سنجش کیفیت آن هستند و تصمیم کاربر برای دریافت برنامه به صحت آن‌ها وابسته است. به عنوان یک توسعه‌دهنده، نباید به نظرات برنامهٔ خود یا برنامه‌های دیگر توسعه‌دهندگان (با نوشتن نظرات جعلی، دادن امتیاز‌های غیرواقعی یا قرار دادن محتوای ناخواسته) نفوذ کنید.

جهت اطلاع‌ از مشکلات کاربران با برنامه، لازم است به طور منظم نظرات و امتیازهای برنامهٔ خود را بررسی کنید، در پاسخ‌های خود به نظرات بر روی مشکل اصلی برنامه تمرکز، و از درخواست امتیاز بیشتر از کاربر خودداری کنید.

امتیازها و نظرات جعلی

جهت اطمینان از حفظ کیفیت نظرات و امتیاز‌ها، بازار بر شیوهٔ عملکرد و نحوهٔ درخواست آن‌ها حساسیت دارد. توجه داشته باشید که هرگونه دستکاری نظرات برای تغییر جایگاه برنامه در بازار تخلف محسوب می‌شود.

درخواست نظر از کاربر

از ارائه‌ٔ هرگونه مشوق برای دریافت نظر خودداری کنید. ترغیب کاربر به ثبت نظر در مقابل جایزه و مشوق‌های دیگر یا ایجاد امکان ارتقای برنامه با نظر، یا اجبار کاربر به ثبت نظر، خلاف قوانین است. درخواست‌های پی‌درپی از کاربر برای ثبت نظر نیز خلاف قوانین است.

درخواست نظر از کاربر درصورتی که او را ترغیب به ارائه نظر مثبت نکرده باشید، مجاز است.

برای مثال: «اگر از این بازی خوشتون اومده، در بازار برای ما نظر خودتون رو ثبت کنید»
از طرفی استفاده از جملاتی مانند: «با ثبت نظر ۵۰۰ سکه دریافت کنید» یا «با ثبت نظر ۵ ستاره ۵۰۰ سکه دریافت کنید» خلاف قوانین است و درصورت مشاهدهٔ چنین مواردی با توسعه‌دهنده برخورد خواهد شد.