شیوه محاسبه امتیاز برنامه و بازی‌ها در بازار تغییر می‌کند

۰۷ تیر ۱۴۰۱