مهم: نحوه‌ ارسال فاکتورهای فروش و برگشت از فروش مربوط به سال ۱۴۰۲ و ماقبل توسعه‌دهندگان حقوقی

۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

در صورتی که فاکتورهای فروش و برگشت از فروش مربوط به سال ۱۴۰۲ و ماقبل آن را پیش‌تر، تا موعد ۱۸ فروردین ۱۴۰۳ به بازار ارسال نکرده‌اید؛ لطفا مبالغ فروش مربوط به ماه‌های پیش از سال ۱۴۰۳ را تحت یک فاکتور تجمیعی فروش، طبق شرایط زیر صادر و برای بازار ارسال کنید:

  • فاکتور ارسالی لازم است، به تاریخ روز صادر گردد.
  • مبالغ ثبت شده در فاکتورها (شامل مبلغ فروش، مبلغ ارزش افزوده و مبلغ فروش + ارزش افزوده) می‌بایست به صورت «فروش خالص» (کسر مبلغ «برگشت‌ از فروش» از مبلغ «فروش») ثبت و تنظیم شود.
  • جهت ثبت و تایید فاکتورها لازم است تا پیش‌فاکتور‌های فروش و برگشت از فروش مربوط به فاکتور تجمیعی صادر شده را از پیشخان دریافت و به همراه مهر و امضا، پیوست فاکتور صادر شده نمایید.
  • واریز مبلغ قابل تصفیه و مبلغ ارزش افزوده تنها در صورت ثبت فاکتور صادره در «سامانه مودیان» از سمت توسعه‌دهنده امکان‌پذیر خواهد بود.

لطفا به این مورد توجه داشته‌باشید که تنها در صورت رعایت تمامی نکات فوق از سمت توسعه‌دهنده، امکان پرداخت مبالغ قابل تصفیه و ارزش افزوده از سمت بازار میسر خواهدبود. همچنین شما می‌توانید در صورت وجود هرگونه ابهام در موارد ذکر شده، با واحد پشتیبانی تلفنی توسعه‌دهندگان (شماره تلفن: ۹۱۰۰۹۷۹۸-۰۲۱) از ساعت ۸ الی ۱۸ روزهای کاری در ارتباط باشید.