محدودیت‌های تازه برای برنامه‌ها و بازی‌های متخلف در بازار

۰۷ آذر ۱۴۰۰

بازار به‌‌منظور رعایت حقوق کاربران و حفظ سلامت فضای رقابت در صنعت بازی و برنامه، با برنامه‌ها و بازی‌هایی که عملکرد فریب‌کارانه‌ای دارند، برخورد خواهد کرد. از این پس، برنامه‌‌ها و بازی‌هایی که به فضای سالم رقابت توسعه‌دهندگان بازی و برنامه ضربه وارد می‌کنند و به کاربران خود اطلاعاتی غلط ارائه می‌دهند، در بازار با محدودیت‌های تازه‌ای روبه‌رو خواهند شد.

هر‌گونه رفتار فریب‌‌کارانه در بخش‌های مختلف بازی و برنامه، مانند قسمت نظرات، امتیازها، سیستم جستجو و آمار نصب در بازار شناسایی و با آن برخورد خواهد شد. برخورد با برنامه‌ها و بازی‌هایی که مرتکب تخلف شده‌اند، بدون اطلاع قبلی و به شیوه‌های متفاوتی صورت خواهد گرفت:

حذف از نتایج جستجوی بازار، حذف از لیست برنامه‌ها و بازی‌های برگزیده و پیشنهادی، حذف نظرات، امتیازها یا آمار نصب و نمایش‌ندادن ‌آن‌ها به کاربران، از جمله اقدامات بازار در برخورد با برنامه‌ها و بازی‌های متخلف خواهد بود.

درصورتی‌که نسبت به برخورد بازار با یک برنامه یا بازی اعتراضی وجود داشته باشد، با ارائه مستندات معتبر می‌توان برای بررسی مجدد برنامه‌ درخواست ارسال کرد. به‌‌منظور ثبت درخواست بررسی، لازم است مستندات مربوطه در همراهی با نسخه‌ی تکمیل‌شده‌ی این فرم ارسال شود. 

همچنین، هرگونه پیام نامعتبری که با نام بازار توسعه‌دهندگان را به ارتقاء برنامه و بازی از راه‌های غیرقانونی دعوت کند جعلی است و از سوی بازار به هیچ وجه تأیید نمی‌شود. رشد برنامه‌ها و بازی‌ها در بازار تنها از مسیرهای تعریف‌شده‌ی قانونی تحقق پیدا می‌کند و مبتنی بر عملکرد مثبت برنامه و رضایت کاربران است.

این اقدامات با هدف ارائه اطلاعات صحیح و شفاف به کاربران و به‌منظور ایجاد بستری عادلانه برای رقابت میان توسعه‌دهندگان بازی و برنامه صورت گرفته است و تداوم خواهد داشت.