شما می‌توانید با دریافت فایل زیر، درصد کاربران، درصد خریداران و درصد خرید کاربرانِ هزار دستگاه‌ اندرویدیِ رایج در پایان فصل پاییز ۱۳۹۸ را مشاهده کنید.

اطلاعات دستگاه‌های اندرویدی

همچنین با دریافت فایل زیر می‌توانید لیست پرتکرارترین عبارت در جستجوی ‌کافه‌بازار را مشاهده نمایید.

لیست پرتکرارترین عبارت در جستجوی بازار در سه ماه پاییز ۹۸