کمپین ها

سومین بخش تبلیغات، بخش «کمپین‌ها» است

برای هر کدام از برنامههایتان میبایست بهصورت جداگانه کمپین ایجاد کنید. البته میتوانید برای یک برنامه، همزمان چندین کمپین فعال داشتهباشید که میتوانند از لحاظ زمانی یا کلماتی که انتخاب میکنید، اهداف متفاوتی را دنبال کنند.

 ساخت کمپین

با انتخاب گزینه‌‌ی «کمپین جدید»، میتوانید یک کمپین بسازید. (تصویر ۱)

مراحل ساخت یک کمیپن جدید به شرح زیر است:

 • انتخاب نام: نام دلخواه که با توجه به کمپین و کسب و کار می‌تواند هر چیزی باشد و قابل ویرایش نیز هست.
 • انتخاب بسته (PackageName) : چنانچه چند برنامه در پیشخان دارید، در این قسمت باید بسته همان برنامه مورد نظر خود را انتخاب کنید محدودیت تعداد کمپین برای هر بسته وجود ندارد.
 • انتخاب وضعیت:‌ در این قسمت مشخص کنید کمپین با اتمام مراحل ساخت فعال شود یا متوقف بماند و در زمان دلخواه به صورت دستی فعال شود.
 • انتخاب تاریخ: بازه زمانی فعال بودن کمپین خود را در این قسمت مشخص کنید، دقت داشته باشید که با پایان زمان کمپین به طور خودکار متوقف می‌شود.
 • در پایان، با انتخاب گزینه‌ٔ «ایجاد کمپین»، کمپین ایجاد خواهد شد.

 

تصویر۱: گزینه های ساخت کمپین

 

جزئیات کمپین

صفحه‌ی جزئیات هر کمپین، خود شامل سه سربرگ است: «اطلاعات»، «کلمات کلیدی»، «آمار»، «اعلان‌ها» و «مالی‌کمپین».( تصویر ۲)

سربرگ اطلاعات

در این زیرمنو، اطلاعات پایه‎ٔ مربوط به کمپین را مشاهده میکنید. با انتخاب گزینه‌ٔ «ویرایش»، میتوانید برخی اطلاعات پایه‎‌ی کمپین را تغییر دهید. ویرایش‌های این بخش شامل موارد زیر است:

-نام کمپین: می‌توانید در هر زمانی نام کمپین خود را تغییر دهید.

-بودجه کمپین:‌ در این بخش بودجه‌ی فعلی کمپین خود را مشاهده می‌کنید.

-وضعیت کمپین : در این قسمت می‌توانید کمپین خود را فعال یا متوقف کنید.

-تاریخ کمپین: می‌توانید بازه فعال بودن کمپین را در هرزمانی تغییر  دهید.

لینک اثر گذاری Tracker: چنانچه از یکی از Trackerهای متریکس (Metrix)، ادجاست (Adjust) و ادتریس (AdTrace) استفاده می‌کنید می‌توانید در این قسمت با درج لینکی که از این ابزار گرفته اید کمپین خود را دقیق‌تر بررسی کنید.

در پایان با فشردن دکمه ذخیره، تغییرات نهایی و ثبت می‌شود.

 

تصویر ۲- ویرایش اطلاعات

 

 کلمات کلیدی

این سربرگ، شامل دو بخش است، «پیشنهادها» و «کلمات کلیدی منفی».

در بخش پیشنهادها، کلماتی که می‌خواهید در آن‌ها تبلیغ شوید را تعیین خواهید کرد. در ابتدا برای هر کمپین جدید، با  تصویر ۳ مواجه خواهید شد.

تصویر ۳- پیشنهادها

 

اگر گزینه‌ٔ «پیشنهاد قیمت جدید» را انتخاب کنید، با تصویر ۴ مواجه می‌شوید.

 

تصویر ۴-پیشنهاد قیمت جدید

 

مراحل ثبت پیشنهاد جدید به شرح زیر است:

 • عبارت جستجو:  کلمه‌ای است که تمایل دارید با جستجوی آن در بازار توسط کاربر، برنامه در سطر اول نتایج جستجو به وی نمایش داده شود.
 • گزینه در حراجی‌های مشابه شرکت داده شوم: با فعال کردن این گزینه به سیستم این اجازه را می‌دهید که در عبارت های مشابه کلمه‌ٔ تعریف شده‌ٔ در صورت برنده شدن در مزایده باز هم برنامه را اول نتایج جستجو نشان دهد. در صورت غیر فعال بودن، فقط با جستجوی عین به عین همان کلمهٔ تعریف شده، برنامهٔ شما به کاربر (در صورت برنده بودن) نشان داده خواهد شد.
 • قیمت پیشنهادی برای هر نصب:  لازم به ذکر است که در سیستم تبلیغاتی کافه‌بازار، کمترین میزان پیشنهاد مبلغ ۷۵۰۰ ریال به ازای هر نصب است. چنانچه عددی کوچکتر از این میزان توسط شما پیشنهاد شود، سیستم خطا خواهد داد. مکانیسم سیستم تبلیغات در جستجوی بازار بر اساس منطق Second bid auction با مزایده قیمت دوم است.  به این معنی که با برنده شدن در یک پیشنهاد و حضور پیشنهاد‌ دهنده دومی با عدد پایین‌تر، شما به میزان پیشنهاد فرد دوم هزینه نصب می‌دهید. این کار باعث میشود که قیمت هر جستار به ارزش واقعی آن همگرا شود و فرد برنده از لحاظ هزینه‌ٔ پرداختی، شرایط بهتری را تجربه کند.

در آخر با ثبت پیشنهاد وارد مرحله بعد میشوید. (تصویر۵)

تصویر۵- مدیریت پیشنهادها

 

در بخش کلمات کلیدی منفی کلماتی که تمایل دارید بر روی آن‌ها در کمپین‌تان و در حالت گسترده به هیچ‌وجه نمایش داده نشوید را انتخاب کنید.

وضعیتهای مختلف یک پیشنهاد

 به صورت کلی وضعیت کلمات به پنج حالت در حال بررسی، رد شده، فعال، بازنده و اخطارگرفته تقسیم میشود. که هر پنج حالت در ادامه توضیح داده میشود.

 • وضعیت درحال بررسی: پس از ایجاد یک پیشنهاد جدید، پیشنهاد در وضعیت «در حال بررسی» قرار خواهد گرفت. کافه‌بازار مرتبط‌ (Relevant) بودن برنامه‌ با آن کلمه را بررسی خواهد کرد. مرتبط بودن یعنی برنامه کاملا خدمت، سرویس و کارکرد آن کلمه را داشته باشد یا در حوزه کسب‌وکار رقیب برنامهٔ شما باشد.
 • وضعیت رد شده: در صورتی که برنامه‌ به آن جستار مرتبط نباشد، در بخش پیشنهادها، برای پیشنهاد وضعیت «رد شده» نمایش داده خواهد شد. در صورتی که برای پیشنهادی این وضعیت نمایش داده شد، این بدان معنا خواهد بود که این جستار از دید کافهبازار به برنامه‎ٔ شما مرتبط نیست.

- وضعیت فعال:  سیستم بازار با سنجش چندین عامل و بررسی کلمات مشابه تبلیغ‌دهندگان در هر لحظه برنده نهایی هر کلمه را اعلام میکند وضعیت فعال یعنی کلمه شما برنده مزایده است. اینکه برنده‌ٔ مزایده برای یک کلمه باشید، هم به میزان قیمت پیشنهادی و هم به کیفیت برنامه‌ و اقبال کاربران(از طریق نرخ کلیکشدگی) وابسته‌است.

*کیفیت برنامه‌ و میزان اقبال کاربران به برنامه‌ دارد و کافه‌بازار تلاش می‌کند که در عین توجه به عدالت میانِ برنامه‌ها، کیفیت برنامه‌ها و میزان رضایت کاربران را هم در نظر بگیرد و در صورتی که برنده‎ٔ مزایده هم شدهباشید، لزومی ندارد که برنامه به 100 درصد کاربران در یک جستار نمایش دادهشود و تعیین این درصد با سیستم تبلیغات کافهبازار است.

** سیستم تبلیغاتی کافه‌بازار، میزان نرخ کلیک‌شدگی برنامه‌ٔ برنده شده را رصد می‌کند. اگر در طول یک مدت مشخص، که برای هر جستار متفاوت خواهد بود(بسته به میزان اهمیت و ترافیک یک جستار)، نرخ کلیکشدگی برنامه‎ٔ برنده کمتر از عدد خاصی باشد(که آن هم بسته به جستار متفاوت و متغیر است)، سیستم تبلیغاتی کافهبازار، بلافاصله برنامه‌ٔ برنده را از نمایش در آن کلمه حذف کرده و برنامه‌ٔ دوم از لحاظ مبلغ پیشنهادی تبلیغ خواهد شد.

*** در صورتی که در یک کلمه، بیشترین پیشنهاد، توسط n توسعه‌دهنده رخ داده باشد، تا زمانی که همچنان همان عدد بیشترین مقدار پیشنهاد کلمه باشد، کل ترافیک جستار به صورت مساوی بین n پیشنهاددهنده بیشترین عدد تقسیم خواهد شد.

-وضعیت بازنده:  در این وضعیت با معیارهای سیستم بازار کلمه پیشنهادی نتوانسته شرایط کافی را داشته باشد و در این وضعیت آن کلمه غیر فعال است. اگر فقط شرط مبلغ پیشنهادی مطرح باشد ممکن است با تغییر پیشنهادات سایر تبلیغ‌دهندگان در هر لحظه مجدد کلمهٔ شما برنده شود.

- وضعیت اخطارگرفته: همانطور که بالاتر اشاره شد، یکی از مواردی که در سنجش عملکرد یک کلمه برای یک برنامه تاثیر گذار است میزان نرخ کلیک شدگی آن است. چنانچه نرخ کلیک از یک عددی (که برای هر کلمه با توجه به ارزش آن و میزان اهمیت آن در کسب و کار  و... متفاوت است) پایین‌تر باشد. سیستم بعد از مدتی آن کلمه از آن کمپین را به حالت اخطار گرفته تبدیل میکند و دیگر آن کلمه فعال نخواهد شد.

نمودار نصب: در همین صفحه در ادامه ستون‎ نمودار را می‌بینید که به طور خلاصه عملکرد بازه های فعال هر کلمه را در نموداری مختصر نمایش می‌دهد.گزارش مفصل‌تری در قسمت آمار که جلوتر به آن میرسیم قابل مشاهده است.

میانگین بهای نصب: به ازای هر نصب بهایی پرداخت می‌کنید. علت میانگین‌گیری این است که با توجه به سیستم تبلیغات کافه‌بازار که به‌صورت مزایده‌ٔ قیمت دو (Second Bid Auction) است، قیمتی که نفر بعدی برای یک کلمه پیشنهاد می‌کند، در طول روز می‌تواند متفاوت باشد و در صورتی که شما هم‌چنان برنده‌ باشید، مبلغ‌های متفاوتی را در طول روز بسته به قیمت پیشنهادی نفر بعد خودتان، پرداخت خواهید کرد.

نصب: بابت هر نصب هزینه پرداخت می‌کنید و در سیستم بازار نصب، با هر بار فشردن دکمه نصب توسط کاربر شمرده می‌شود.

اثرگذاری: مشخص میکند در چه تعداد از جستجوهای کاربر این کلمه پیشنهادی  نمایش داده شده است.

نرخ موفقیت: میزان نرخ تبدیل اثرگذاری به نصب است که این عدد چنانچه از استانداردهای سیستم بازار پایین‌تر باشد، کلمه از دور کمپین خارج می‌شود.

** در کنار هرکدام از موارد بالا یک فلش کوچک است که با فشردن آن می‌توانید مدل نمایش کلمات را بر اساس نیاز خود تغییر دهید. مثلا نصب صعودی یا قیمت نزولی و ...

با کلیک روی کلمه زیر منویی باز می‌شود که شامل موارد زیر است:

 • قیمت پیشنهادی برای هر نصب (ریال): عدد پیشنهادی در زمان ثبت کلمه را نشان می‌دهد.
 • مدل حراجی گسترده: وضعیت فعال یا غیر فعال بودن این گزینه را نمایش می‌دهد.
 • متوقف کردن: در هرزمان بر اساس نوع کمپین خود می‌توانید فعالیت یک کلمه را متوقف کنید.
 • حذف: با حذف یک کلمه آن کلمه از وضعیت تایید شده نیز خارج می‌شود و در صورت ثبت مجدد باید در صف تایید باشد. همچنین تمام اطلاعات تاریخچه فعالیت آن کلمه نیز پاک می‌شود.
 • ویرایش پیشنهاد: در این قسمت می‌توانید قیمت پیشنهادی کلمه را تغییر دهید یا حراجی گسترده آن را فعال یا غیرفعال کنید.

توضیحات فوق در تصویر ۶ نمایش داده شده است.

تصویر ۶ – وضعیت پیشنهادها

 

 آمارها

با ورود به زیرمنوی آمارها با دو نحوه‌ی متفاوت از نمایش آمار مواجه می‌شوید. یکی آمار کلی است که برآیندی از همه‌ٔ اتفاقاتی که در همه‌ٔ کمپین‌های شما رخ داده است را می‌دهد و دیگری آمار پیشنهادها که آمار مربوط به هر پیشنهاد را به صورت مجزا ارائه میکند.

آمار کلی

در صفحه‌ی آمار کلی، با دو نمودار روبرو خواهید شد. نمودار بالا در یک نمودار به صورت همزمان روند زمانی دو پارامتر بسیار مهم برای هر پیشنهاد را نمایش میدهد. دو پارامتر عبارتند از؛ میزان «نصب‌ها»، که تعداد نصب‌هایی که برنامه‌ در مجموع کمپین‌ها و پیشنهادهایتان گرفته است و دیگری میزان اثرگذاری‌ها، که برابر است با تعداد دفعاتی که برنامه‌ در بخش جستجوی کافه‌بازار نمایش داده شده است. مقایسه‎ٔ همزمان این دو پارامتر در یک نمودار، معمولا به شما دید مناسب در مورد اینکه کمپین موفقیتآمیز بوده است یا نه را میدهد اما در صورت تمایل، میتوانید هر کدام از نمودارهای زمانی نصب یا اثرگذاری را با کلیک روی نام هر کدام از آنها در بخش نموداری(تصویر۷) جداگانه بررسی کنید. میتوانید این نمودارها را در مقیاس‌های یک‌هفته‌ٔ اخیر، یک ماه اخیر، سه ماه اخیر یا شش ماه اخیر مشاهده کنید.

تصویر ۷ – نمودار کلی

 

 در قسمت طراحی آمار نیز میتوانید با تعیین بازه زمانی مد نظر خود نمودار عملکرد یک کلمه در تبلیغات جستجو را مشاهده کنید. 

اعلان‌ها

در این قسمت می‌توانید اعلان‌های ایمیل شبانه و ایمیل اتمام بودجه را برای ایمیل‌های مدنظرتان فعال یا غیرفعال کنید.

با کلیک بر روی دکمه‌ي «افزودن اعلان جدید» می‌توانید ایمیلی برای دریافت اعلان‌ها معرفی کنید.

ایمیل شبانه: در این بخش اطلاعات مربوط به نصب برنامه، میزان نصب در عبارات مرتبط با حراجی گسترده و ... به ایمیل تعیین شده ارسال گردد.

ایمیل اتمام بودجه: در این بخش مبلغی به عنوان کف بودجه انتخاب می‌کنید و زمانی‌که بودجه‌ی کمپین به این مبلغ رسید، این مورد توسط ایمیل به اطلاع شما خواهد رسید.

مالی کمپین

این سربرگ مهم‌ترین قسمت تبلیغات در جستجو است.

شما از طریق بخش مالی کمپین با کلیک بر روی دکمه‌ی «تغییر بودجه» می‌توانید بودجه ِ تبلیغات خود را به کمپین موردنظر اختصاص دهید.

توجه داشته‌باشید در صورتی‌که بودجه‌ای به کمپین خود اختصاص ندهید، کمپین فعال نشده و برنامه‌ی موردنظر در جستجوی عبارات پیشنهادی به کاربران نمایش داده نمی‌شود.

همچنین در بخش سقف مصرف روزانه می‌توانید حداکثر مبلغی که تمایل دارید کمپین شما در یک روز مصرف نماید را تعیین نمایید.