تمامی توسعه‌دهندگان برای آغاز همکاری با کافه‌بازار، در ابتدا، قراردادی حقوقی که بین کافه‌بازار و آن‌ها منعقد می‎شود را می‌پذیرند. به دلیل اینکه امکان دارد توسعه‌دهنده‌ای تمایلی به تبلیغ برنامه‌ی خود در کافه‌بازار نداشته‌باشد و همچنین بخش‎هایی در زمینه‎ی تبلیغات هستند که نیاز به توجه جداگانه‎ی توسعه‎دهندگان دارد، هر توسعه‌دهنده که تمایل دارد از سیستم تبلیغات کافه‌بازار استفاده کند، می‌بایست علاوه بر شئونی که در متن قرارداد کلی توسعه‌دهندگان ارائه شده و پذیرفته‌است، به مفاد قرارداد حقوقی «نمایش محتوای دیجیتالی در جست‌وجوی کافه‌بازار» نیز متعهد باشد.

تا زمانی که توسعه‌دهنده یا کارپرداز او، قرارداد حقوقی تبلیغات را نپذیرفته باشد، امکان ایجاد کمپین و شروع استفاده از سیستم تبلیغات کافه‌بازار را نخواهد داشت. گفتنی است که چنانچه مفاد یا بندهایی از قرارداد به مرور زمان تغییر یابد و یا بندهایی اضافه و یا کم شوند، قرارداد جدید در همین زیر منو قرار خواهد گرفت و تا زمانی که توسعه‌دهنده به قرارداد جدید متضمن نشود، امکان انجام فعالیت جدید (ساخت کمپین جدید، تغییر در بودجه‌ی تبلیغات و...) را نخواهد داشت و صرفا قادر خواهد بود نتایج تبلیغات گذشته‌اش در کمپین‌هایی که داشته‌است را مشاهده کند.

 

تصویر ۱ – زیرمنوی قرارداد(وضعیت در انتظار پذیرش)

 

در این قرارداد ابتدا توضیحاتی پیرامون تعاریف واژه‌ها و عباراتی که در سیستم تبلیغات استفاده شده‎اند، ارائه شده‎است. در ادامه‎ هم تعهدات کافه‎بازار و توسعه‎دهندگان ذکر شده است. ‎با انتخاب گزینه‌ی «قرارداد را می‌پذیرم»، وضعیت قرارداد از «در انتظار پذیرش» (تصویر ۱) به «پذیرفته‌شده» (تصویر ۲) تغییر خواهد یافت. اکنون قادر خواهید بود از امکانات سیستم تبلیغات کافه‌بازار استفاده کنید.

 

تصویر ۲ – زیرمنوی قرارداد(وضعیت پذیرفته‌شده)