نسخه چاپی
فهرست مطالب

بازار شرایط انتقال برنامه از یک حساب به حساب ناشری دیگر را برای توسعه‌دهندگان فراهم کرده و شما می‌توانید در صورت تمایل، درخواست انتقال برنامه‌های موردنظر خود را از ایمیل توسعه‌دهندگی خود یا از طریق «تیکت» از پیشخان توسعه‌دهندگی مبدأ (حسابی که پیش‌تر برنامه در آن قرار گرفته) به پیشخان مقصد (حسابی که تمایل به انتقال برنامه به آن را دارید) را به پشتیبانی توسعه‌دهندگان ارسال کنید.

نکات مهم پیش از ثبت درخواست انتقال برنامه

- اطلاعات مربوط به آمار نصب برنامه، نظرات، امتیازات، تصاویر، توضیحات و کلیه رهانش‌های آن به حساب مقصد منتقل خواهدشد.

- سوابق مرتبط به مرحله‌ی بررسی بسته‌های رهانش شده و گزارشات تخلف، همراه با برنامه به حساب مقصد منتقل خواهدشد و لازم است تا اطلاعات مربوط به این موارد را به ناشر حساب مقصد، پیش از ثبت درخواست انتقال، اطلاع دهید.

- در صورتی که برنامه‌ دارای تخلفات ثبت شده‌ی متعدد باشد، انتقال آن تنها پس از گذشت ۶ماه از آخرین تخلف امکان‌پذیر است. در صورت عدم امکان انتقال به علت تخلفات برنامه، می‌توانید با پشتیبانی توسعه‌دهندگان بازار در ارتباط باشید.

- گزارشات فروش مرتبط با برنامه پیش از انتقال، در حساب مبدأ و گزارشات فروش مرتبط با برنامه پس از انتقال، در حساب مقصد، قابل دسترس است.

- کلیه‌ی محصولات فروخته شده‌ی پیش از فرآیند انتقال (توکن های خرید) با مبلغ صفر به حساب مقصد منتقل می‌گردد.

-  توکن مربوط به API پیشخان، به حساب مقصد منتقل نخواهدشد و توسعه‌دهنده‌ی مقصد در صورت تمایل به استفاده از قابلیت‌های مرتبط با آن، لازم است تا توکن API پیشخان جدید را در Back-End سرور خود جایگزین کند.

- انتقال برنامه تنها به حسابی با «اطلاعات ناشر» تایید شده، امکان‌پذیر است، لطفا پیش از ثبت درخواست انتقال از این مورد و تایید «قرارداد توسعه‌دهندگی» توسط ناشر مقصد، اطمینان حاصل کنید.

- در صورتی که حساب مقصد دارای بیش از یک «عنوان توسعه‌دهندگی» است، لازم است تا در متن درخواست انتقال برنامه، عنوان توسعه‌دهندگی مقصد نیز ذکر شود.

- لطفا به این مورد توجه داشته‌باشید که پس از پایان فرآیند انتقال، امکان ثبت درخواست برگشت برنامه به حساب اولیه از طرف ناشر مبدأ وجود نداشته و لازم است تا ثبت این درخواست از طریق ناشر مقصد، پیگیری شود.

- در صورتی‌که حساب مقصد یک حساب حقوقی بوده و برنامه‌ی مورد نظر برای انتقال دارای پرداخت درون‌برنامه‌ای است، لازم است اطلاعات مالی شرکت تایید شده‌باشد.

در صورتی که برنامه دارای پرداخت‌درون برنامه‌ای است، لطفا به موارد زیر توجه کنید:

- کلید RSA، همراه با برنامه، به حساب جدید منتقل خواهدشد و توسعه‌دهنده‌ی مقصد نیازی به اعمال تغییر آن در برنامه پس از انتقال را ندارد.

- در صورتی که مراحل احراز پرداخت برنامه در Back-End سرور برنامه پیاده‌سازی شده‌باشد، لازم است تا توسعه‌دهنده‌ی مقصد، API توسعه‌دهندگان (Client ID، Client Secret و Client URI) پیشخان خود را پس از انتقال در Back-End سرور برنامه، جایگزین کرده و از عملکرد صحیح پرداخت برنامه، اطمینان حاصل کند. 

- توسعه‌دهنده‌ی مقصد، لازم است تا در صورت تمایل به استفاده از قابلیت تخفیف پویا (در صورتی که در برنامه پیش از انتقال از تخفیف پویا استفاده شده)، کلید JWT جدید را در پیشخان خود تولید کرده و آن را در Back-End سرور برنامه جایگزین کند. 

پس از انتقال:محل پیاده‌سازی:نیاز به اعمال تغییر پس از انتقال:
کلید RSAتغییر نمی‌کند.Clientنیازی به تغییر نیست.
کلید JWTتغییر می‌کند.Back-Endنیاز به جایگزینی.
َAPI توسعه‌دهندگانتغییر می‌کند.Back-Endنیاز به جایگزینی.

روند انتقال برنامه در بازار

لطفا پس از مطالعه «نکات مهم پیش از ثبت درخواست انتقال»، از طریق «تیکت‌های پشتیبانی» درخواست انتقال برنامه‌ی خود را به صورت زیر، ثبت کنید:

«اینجانب .........(نام و نام‌خانوادگی ناشر مبدأ)، انتقال برنامه‌(های) خود، با نام‌بسته‌(های) ......... را به حساب توسعه‌دهندگی مرتبط با آدرس ایمیل …....... و به عنوان توسعه‌دهنده‌ی …….... تایید می‌کنم.»
نکته: در صورتی که حساب مقصد تنها یک «عنوان توسعه‌دهندگی» دارد، نیازی به اشاره به این بخش در متن ثبت درخواست نیست.

پس از ثبت این درخواست، تیم پشتیبانی توسعه‌دهندگان بازار، برای تایید فرآیند انتقال، توضیحاتی را به شما ارائه خواهدکرد و پس از مطالعه و تایید مجدد درخواست انتقال، برنامه‌ی موردنظر به حساب مقصد منتقل خواهدشد.

به مطالب ارائه شده چه امتیازی می‌دهید؟
محل نوشتن دیدگاه ...

اگر در مورد محتوا نظر یا پیشنهادی دارید لطفا برای ما بنویسید.

زمان انتشار: ۱۴۰۲-۱۱-۱۴ ۱۴:۳۵

آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲-۱۱-۱۴ ۱۶:۱۲