قابلیت بارگذاری چند بسته در یک رهانش

قابلیت بارگذاری چند بسته در یک رهانش این امکان را فراهم می‌کند تا بسته‌هایی با پیکربندی متفاوت را در یک رهانش از برنامه خود بارگذاری کنید. کاربران در زمان دریافت به‌طور خودکار، سازگارترین نسخه برنامه با نسخه SDK و معماری پردازنده دستگاه را دریافت خواهند کرد.

پشتیبانی از همه دستگاه‌ها با معماری‌های مختلف در یک بسته باعث افزایش حجم برنامه می‌شود. با استفاده از این قابلیت می‌توانید بسته‌هایی با حجم کمتر و متناسب با دستگاه‌های مختلف را در اختیار کاربران قرار دهید.

برای بارگذاری چند بسته در یک رهانش لازم است موارد زیر رعایت شود:
 • پکیج‌نیم و امضای تمامی بسته‌ها باید برای یک برنامه، یکسان باشند.

 • بسته‌های یک رهانش بایستی ترکیب پردازنده‌ و نسخه SDK متفاوتی داشته باشد و امکان بارگذاری دو بسته برای یک نوع پردازنده با یک نسخه SDK ممکن نیست.

 • لیست پردازنده‌هایی که در بازار و در یک رهانش پشتیبانی می‌شوند:

  • armeabi-v7a

  • arm64-v8a

  • All

 

 • بسته armeabi-v7a به تمام دستگاه‌های با معماری پردازنده arm64-v8a قابل ارائه است. پس اگر بسته مخصوص arm64-v8a وجود نداشته باشد، بسته armeabi-v7a به همه دستگاه‌ها ارائه می‌شود.

 •  بسته با نوع معماری پردازنده All معادل بسته armeabi-v7a بوده و در هر رهانش برای هر نسخه SDK، نمی‌توان همزمان دو بسته armeabi-v7a و All‌ بارگذاری نمود.

 • این امکان وجود دارد که در یک رهانش همه پردازنده‌ها پوشش داده نشوند.

 • برای ارسال درخواست انتشار برای رهانش لازم است حداقل یک بسته آپلود شده باشد.

برای مثال در یک رهانش می‌تواند بسته‌هایی با مشخصات زیر وجود داشته باشد:

 

SDK version

CPU Architecture

9

All

9

arm64-v8a

10

armeabi-v7a

10

arm64-v8a

11

arm64-v8a

12

armeabi-v7a

 • هر بسته باید شماره نسخه (version code) مختص به خود و متفاوت از دیگر بسته‌ها را داشته باشد.

 • شماره نسخه تمام بسته‌های یک رهانش باید نسبت به کلیه رهانش‌های قبلی افزایش یابد. همچنین امکان بارگذاری بسته‌هایی با شماره نسخه‌های یکسان در یک رهانش ممکن نیست.

 •  شماره نسخه بسته با نسخه SDK بالاتر، باید بیشتر از بسته با نسخه SDK پایین‌تر باشد. افزایش شماره نسخه‌ بسته‌ها در یک نسخه SDK متناسب با نوع پردازنده است. پس شماره نسخه‌ بسته‌ arm64-v8a باید بیشتر از شماره نسخه بسته armeabi-v7a باشد و شماره نسخه بسته armeabi-v7a  باید از شماره نسخه بسته All بیشتر باشد.

 • طبق قوانین بازار از بین بسته‌های سازگار موجود با دستگاه کاربر در یک رهانش، به صورت خودکار بسته‌ای با بیشترین شماره نسخه به آن دستگاه ارائه می‌شود.

برای مثال در یک رهانش با توجه به نسخه SDK و معماری پردازنده، ترتیب شماره نسخه بسته‌ها باید به صورت زیر باشد: 

 

SDK version

arm64-v8a

armeabi-v7a

All

9

2

-

1

10

4

3

-

11

5

-

-

12

-

6

-

 • بسته‌های موجود در یک رهانش به صورت مستقل از هم توسط «بازار» مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و امکان قبول یا رد شدن هر بسته به صورت مجزا وجود دارد.

 • در یک رهانش بعد از بررسی بسته‌ها توسط بازار، اگر رهانش شامل حداقل یک بسته تایید شده باشد، امکان انتشار رهانش فقط با بسته‌های تایید شده وجود دارد. (بسته‌های تایید نشده منتشر نمی‌شوند.)

 •  در هر لحظه می‌تواند حداکثر یک رهانش باز وجود داشته باشد. رهانش باز به این معناست که برای آن رهانش درخواست انتشار ارسال نشده باشد. 

 • بعد از ارسال درخواست انتشار برای رهانش می‌توانید درخواست بررسی را لغو کرده یا رهانش را غیرفعال کنید. با لغو کردن درخواست بررسی، امکان ارسال مجدد درخواست انتشار برای همان رهانش وجود دارد. اما لغو کردن رهانش قابل بازگشت و برای بررسی مجدد باید بسته‌هایی با شماره نسخه جدید بارگذاری کنید.