نسخه چاپی

API نظرات بازار با هدف سهولت بیشتر در بررسی و پاسخ به نظرات به صورت خودکار پیاده‌سازی شده است. با کمک این قابلیت و با استفاده از این APIها می‌توانید نظرات برنامه‌ی خود را دریافت کرده و پاسخ مناسب برای هر نظر را ثبت کنید.

برای هدر احراز هویت:

توکن مربوط به ای‌پی‌آی پیشخان خود را همان‌طور که در مستندات پیشخان وجود دارد کسب کرده و در هدر درخواست خود بگذارید.

لیست درخواست‌ها:

توسط API های ذکر شده در این سند، توسعه‌دهنده می‌تواند موارد زیر را انجام دهد:

 • مشاهده لیست نظرات بازار
 • ارسال پاسخ به نظر

اطلاعات درخواست:

ParameterValueDescription
URLBase URL}}/api/v0/reviews}}آدرس درخواست
Method TypeGETمتد درخواست
Authorization TypeAPI Keyنوع احراز هویت
Authorization KeyKeyکلید احراز هویت (به مستندات پیشخان مراجعه شود)
Authorization ValueValueمقدار کلید احراز هویت (به مستندات پیشخان مراجعه شود)
Authorization Add toHeaderمحل قرارگیری پارامتر احراز هویت

کرل درخواست:

curl --location --request GET 'https://sandoghche.cafebazaar.ir/api/v0/reviews/' \
--header 'Content-Type: application/json;charset=UTF-8' \
--header '{{api_key}}: {{api_key_value}}'

اطلاعات رسپانس:

KeyDescriptionType
nextURL صفحه بعد برای مشاهده نظرات بعدیstring
previousURL صفحه قبل برای مشاهده نظرات قبلیstring
resultsآرایه نظرات (به جزئیات results مراجعه شود)Json array

جزئیات results:

KeyDescriptionType
idشناسه منحصربفرد پیام کاربرint
user_account_idشناسه منحصربفرد کاربرstring
textمتن پیام کاربرstaring
rateامتیاز داده شده توسط کاربرint
developer_replyآبجکت نظر توسعه‌دهنده: در صورتی که توسعه‌دهنده پاسخی را ثبت کرده باشد و این پاسخ در حالت انتشار باشد آبجکت زیر در پاسخ بر می‌گردد. (به جزئیات developer_reply مراجعه شود)Json Object

جزئیات developer_reply:

KeyDescriptionType
textمتن نظر توسعه‌دهندهstring
emailایمیل توسعه‌دهندهstring
publish_dateتاریخ منتشر شدن نظر توسعه‌دهندهstring (iso format)

نمونه رسپانس:

{
  "next": "https://sandoghche.cafebazaar.ir/api/v0/reviews/?cursor=cD0yMDIxLTA5LTA0KzA3JTNBNTIlM0E0Mi45NDIxNjQlMkIwMCUzQTAw",
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "id": 122280901,
      "user_account_id": "a343243a-6045-478f-b88b-0e4eb15e0c18",
      "text": "عالی",
      "rate": 5,
      "developer_reply": {
        "text": "بابت انتخابتون از شما ممنونیم.",
        "email": "cafebazi@cafebazaar.ir",
        "publish_date": "2021-11-29T17:40:28.184113+03:30"
      }
    }
  ]
}

وضعیت کدهای رسپانس:

Status CodeDescription
200عملیات موفقیت آمیز بود
 • ارسال پاسخ به نظر
نکته: لازم به ذکر است که پاسخ توسعه‌دهنده باید پس از ثبت به تایید بازار برسد تا نمایش داده شود.

اطلاعات درخواست:

ParameterValueDescription
URL/Base URL}}/api/v0/reviews/{{id}}}}آدرس درخواست به جای {{id}}، id نظر کاربر که در درخواست قبل تحت فیلد id ارسال شده است، قرار گیرد.
Method TypePOSTمتد درخواست
Header: Authorization TypeAPI Keyنوع احراز هویت
Header: Authorization KeyKeyکلید احراز هویت (به مستندات پیشخان مراجعه شود)
Header: Authorization ValueValueمقدار کلید احراز هویت (به مستندات پیشخان مراجعه شود)
Header: Authorization Add toHeaderمحل قرارگیری پارامتر احراز هویت
Body TypeJSONنوع بدنه ارسالی درخواست
Body{"text":"Test","email":"Test@cafebazaar.ir"}Text: String
متن نظر توسعه‌دهنده /email: string – optional - ایمیل پاسخ دهنده که به کاربر نمایش داده می‌شود. به صورت پیش‌فرض ایمیل کارگزار احراز هویت شده است.

کرل درخواست:

curl --location --request POST 'https://sandoghche.cafebazaar.ir/api/v0/reviews/122455833/' \
--header 'Content-Type: application/json;charset=UTF-8' \
--header '{{api_key}}: {{api_key_value}}' \
--data-raw '{
  "text": "Test",
  "email": "Test@cafebazaar.ir"
}'

اطلاعات رسپانس:

KeyDescriptionType
textمتن نظر توسعه‌دهندهstring
emailایمیل پاسخ دهنده‌ی نظر(optional)string

نمونه رسپانس:

{
  "text": "بابت انتخابتون از شما ممنونیم.",
  "email": "cafebazi@cafebazaar.ir"
}

وضعیت کدهای رسپانس:

Status CodeDescription
201عملیات موفقیت آمیز بود

در هر درخواست در صورتی که پردازش آن با خطا مواجه شود، status code مربوطه همراه با پاسخ زیر ارسال می شود:

KeyDescriptionType
detailجزئیات خطای به وجود آمدهstring

در نهایت می‌تواید با ثبت تیکت یا تماس با پشتیبانی توسعه دهندگان بازار به شماره ۰۲۱۹۱۰۰۹۷۹۸ نظرات و مشکلات خود در رابطه با پیاده‌سازی API نظرات بازار را با همکاران ما در میان بگذارید.


بیشتر بخوانید:

به مطالب ارائه شده چه امتیازی می‌دهید؟
محل نوشتن دیدگاه ...

اگر در مورد محتوا نظر یا پیشنهادی دارید لطفا برای ما بنویسید.

زمان انتشار: ۱۴۰۰-۰۹-۲۱ ۱۰:۱۹

آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۰-۱۰-۰۴ ۰۸:۳۹