نسخه چاپی
فهرست مطالب

پس از هر خرید کاربر، مبلغ مالیات بر ارزش افزوده از قیمت محصول کسر می‌شود و الباقی مبلغ، با توجه به سهم ۸۵درصدی توسعه‌دهنده (به ازای فروش کمتر از یک میلیارد تومان در سال) و یا ۷۰درصدی توسعه‌دهنده (به ازای فروش بیش‌تر از یک میلیارد تومان در سال) محاسبه شده و در نهایت پس از کسر کارمزد آن تراکنش، به عنوان مبلغ قابل تصفیه به توسعه‌دهنده اختصاص می‌یابد.

به عبارتی دیگر:

نمونه محاسبه ۱ (محصول با قیمت کمتر از ۶۰۰هزار تومان):

 در صورتی که توسعه‌دهنده برای محصول خود مبلغ ۱هزار تومان در نظر گرفته‌باشد، مبلغ ۹۱ تومان مالیات بر ارزش‌افزوده از قیمت تعیین شده کسر شده و الباقی با توجه به سهم ۸۵درصدی (با کسر ۱۲۰ تومان کارمزد تراکنش)، مبلغ ۶۵۳ تومان و با توجه به سهم ۷۰درصدی (با کسر ۱۲۰ تومان کارمزد تراکنش)، مبلغ ۵۱۶ تومان به توسعه‌دهنده اختصاص می‌یابد.

سهم توسعه‌دهنده با توجه به فرمول ذکر شده و نرخ سهم ۸۵درصد، به صورت زیر محاسبه شده‌است:

سهم توسعه‌دهنده با توجه به فرمول ذکر شده و نرخ سهم ۷۰درصد، به صورت زیر محاسبه شده‌است:

برای توسعه‌دهندگان حقوقی نیز، با توجه به سهم ۸۵درصدی، مبلغ ۶۵ تومان و با توجه به سهم ۷۰درصدی، مبلغ ۵۲ تومان به عنوان سهم مالیات بر ارزش افزوده محاسبه و به حساب توسعه‌دهنده واریز می‌گردد.

نرخ سهم توسعه‌دهندهمبلغ محصولکارمزد تراکنشمبلغ کل ارزش افزودهسهم توسعه‌دهندهمبلغ ارزش افزوده سهم توسعه‌دهندهسهم بازارمبلغ ارزش افزوده سهم بازار
توسعه‌دهنده با سهم ۸۵%۱,۰۰۰ تومان۱۲۰ تومان۹۱ تومان۶۵۳ تومان۶۵ تومان۲۵۶ تومان۲۶ تومان
توسعه‌دهنده با سهم ۷۰%۱,۰۰۰ تومان۱۲۰ تومان۹۱ تومان۵۱۶ تومان۵۲ تومان۳۹۳ تومان۳۹ تومان
جدول ریز محاسبات کارمزد بانکی، ارزش افزوده و سهم توسعه‌دهنده از تراکنش‌ها

نمونه محاسبه ۲ (محصول با قیمت بیشتر از ۶۰۰هزار تومان):

در صورتی که توسعه‌دهنده برای محصول خود مبلغ ۱میلیون تومان در نظر گرفته باشد، مبلغ ۹۰,۹۰۹ تومان مالیات بر ارزش‌افزوده از قیمت تعیین شده کسر شده و الباقی با توجه به سهم ۸۵درصدی (با کسر ۲۰۰ تومان کارمزد تراکنش)، مبلغ ۷۷۲,۵۲۷ تومان و با توجه به سهم ۷۰درصدی (با کسر ۲۰۰ تومان کارمزد تراکنش)، مبلغ ۶۳۶,۱۶۴ تومان به توسعه‌دهنده اختصاص می‌یابد.

سهم توسعه‌دهنده با توجه به فرمول ذکر شده و نرخ سهم ۸۵درصد، به صورت زیر محاسبه شده‌است:

سهم توسعه‌دهنده با توجه به فرمول ذکر شده و نرخ سهم ۷۰درصد، به صورت زیر محاسبه شده‌است:

برای توسعه‌دهندگان حقوقی نیز، با توجه به سهم ۸۵درصدی، مبلغ ۷۷,۲۵۳ تومان و با توجه به سهم ۷۰درصدی، مبلغ ۶۳,۶۱۶ تومان به عنوان سهم مالیات بر ارزش افزوده محاسبه و به حساب توسعه‌دهنده واریز می‌گردد.

نرخ سهم توسعه‌دهندهمبلغ محصولکارمزد تراکنشمبلغ کل ارزش افزودهسهم توسعه‌دهندهمبلغ ارزش افزوده سهم توسعه‌دهندهسهم بازارمبلغ ارزش افزوده سهم بازار
توسعه‌دهنده با سهم ۸۵%۱میلیون تومان۲۰۰ تومان۹۰,۹۰۹ تومان۷۷۲,۵۲۷ تومان۷۷,۲۵۳ تومان۱۳۶,۵۶۴ تومان۱۳,۶۵۶ تومان
توسعه‌دهنده با سهم ۷۰%۱میلیون تومان۲۰۰ تومان۹۰,۹۰۹ تومان۶۳۶,۱۶۴ تومان۶۳,۶۱۶ تومان۲۷۲,۹۲۷ تومان۲۷,۲۹۳ تومان
جدول ریز محاسبات کارمزد بانکی، ارزش افزوده و سهم توسعه‌دهنده از تراکنش‌ها

نکات تکمیلی

  • محاسبات سهم توسعه‌دهنده و بازار، با توجه به تغییر نرخ مالیات بر ارزش افزوده (از ۹٪ به ۱۰٪) که از ابتدای سال ۱۴۰۳ بر اساس ماده ۷ قوانین مالیاتی تغییر یافته، محاسبه شده‌است؛ در صورتی که تمایل به محاسبه‌ی سهم خود، مربوط به پیش از سال ۱۴۰۳ را دارید، لازم است تا نرخ مالیات بر ارزش افزوده را ۹٪ در نظر بگیرید. 
  • در خریدهایی که کاربر از طریق سرویس پرداخت مستقیم بازار، محصول و یا اشتراک موردنظر را خریداری می‌کند، هزینه‌ی کارمزد تراکنش محاسبه نخواهد شد و در حال حاضر کارمزد شاپرکی برای چنین تراکنش هایی رایگان می باشد. در صورت تغییر در این مدل، متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.
  •  با توجه به رُند شدن اعشار در محاسبات صورت گرفته، وجود مغایرت‌های حداقلی، با توجه به مبلغ قابل تصفیه توسعه‌دهنده، امری طبیعی و غیر قابل اجتناب است.
  • محاسبات مربوط به مبلغ قابل‌تصفیه را می‌توانید از طریق بخش گزارش‌های مالی پیشخان، تا یک روز قبل دریافت و جزئیات آن را بررسی کنید؛ با توجه به این مورد، لطفا فاصله زمانی ۲۴ ساعته را برای دریافت گزارشات فروش در نظر بگیرید.
به مطالب ارائه شده چه امتیازی می‌دهید؟
محل نوشتن دیدگاه ...

اگر در مورد محتوا نظر یا پیشنهادی دارید لطفا برای ما بنویسید.

زمان انتشار: ۱۴۰۳-۰۱-۲۶ ۱۰:۵۳

آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۳-۰۱-۲۶ ۱۱:۲۴