نسخه چاپی
فهرست مطالب

این مطلب به نحوه و زمان انجام تصفیه‌حساب‌های مرتبط با اشخاص حقوقی و حقیقی در پیشخان توسعه دهندگان بازار خواهد پرداخت و نکات ضروری برای سهولت در انجام این کار را بازگو می‌کند.

شرایط تصفیه‌حساب با توسعه دهندگان

برای اشخاص حقیقی و حقوقی برقرار بودن تمامی شرایط زیر برای انجام تصفیه‌حساب، الزامی است:

۱- برای انجام تصفیه‌حساب وضعیت حساب شما باید در حالت «تایید شده» باشد. در غیر این صورت در هر یک از وضعیت‌های «ناقص»، «در حال بررسی» و «رد شده» تصفیه‌حساب انجام نخواهد شد. 

۲- در بخش تنظیمات پیشخان و در قسمت «تصفیه‌حساب»، حتما باید شماره شبا ثبت شود و اطلاعات آن با اطلاعات توسعه‌دهنده هم‌خوانی داشته باشد. در صورتی‌که شماره شبا ثبت‌شده به دلیل عدم مطابقت با اطلاعات ناشر، در وضعیت «رد شده» قرار داشته باشد، تصفیه‌حساب تا زمان تایید شدن آن انجام نخواهد شد.

پس از تغییر اطلاعات شبا حداکثر طی یک روز تغییرات بررسی خواهد شد.

۳- دقت داشته باشید که  در بخش تنظیمات پیشخان و در قسمت «تصفیه‌حساب»، حتما باید تیک تصفیه‌حساب خودکار فعال باشد. این گزینه به شما این امکان را می‌دهد که زمان انجام تصفیه‌حساب را خودتان مدیریت کنید، با توجه به این نکته که، حتما باید تا قبل از اتمام آخرین روز هر ماه، فعال یا غیرفعال بودن آن را مشخص کنید. غیر فعال بودن این گزینه به این معناست که تصفیه‌حساب در انتهای سال یا به درخواست توسعه دهنده در ماه‌های آتی انجام خواهد شد.

۴- مبلغ قابل تصفیه باید حتما از ۵۰ هزار تومان عبور کرده باشد. در صورتی که درآمد توسعه دهنده به ۵۰ هزار تومان نرسد، تصفیه‌حساب در انتهای ماهی که درآمد توسعه‌دهنده در آن، به این مبلغ رسیده، انجام می‌شود. در این غیر این صورت بازار در انتهای سال درآمدهای کمتر از میزان مشخص شده را به طور کامل تصفیه خواهد کرد.

تصفیه‌حساب با اشخاص حقوقی

توسعه‌دهندگان حقوقی برای انجام شدن تصفیه‌حساب، لازم است طبق شرایط زیر فاکتور فروش و برگشت از فروش خود را تا تاریخ ۲۰‌ام هر ماه برای بازار صادر و به صورت پستی به آدرس بازار ارسال کنند. ضرورت این موضوع برای تصفیه‌حساب با اشخاص حقوقی در آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ (ماده ۱۶۹اصلاحی ق.م.م) و به خصوص ماده ۸ آورده شده است، که طبق این آیین‌نامه لزوم ثبت‌نام در نظام مالیاتی و صدور صورت‌حساب رسمی و درج شماره اقتصادی ذکر شده است. همچنین ماده ۱۹آیین نامه مذکور به جریمه (۲%) مبنی بر عدم صدور صورت‌حساب اشاره کرده است. بنابراین از توسعه‌دهندگان حقوقی درخواست می‌شود برای رعایت الزامات قانونی و انجام شدن تصفیه‌حساب، مراحل زیر را تا انتها انجام دهید:

۱) ثبت نام و دریافت کد اقتصادی

۲) تکمیل و تایید اطلاعات اقتصادی در اطلاعات ناشر 

۳) صدور صورت‌حساب رسمی مطابق با استاندارد مربوطه و ثبت دقیق اطلاعات و مشخصات آوای همراه هوشمند هزاردستان شامل ( نام رسمی شرکت، کد اقتصادی، شناسه ملی، آدرس و کد پستی ... به عنوان خریدار

توجه داشته باشید که تصفیه‌حساب شما منوط به دریافت فاکتورهای فروش و برگشت از فروش ماه‌های قبل خواهد بود.

نحوه‌ي ارسال فاکتور

وارد پیشخان شوید و از منوی «مالی»، بخش گزارش‌های فروش، فاکتور ماه‌هایی که فروش یا برگشت از فروش داشته‌اید را دانلود کنید. در ادامه فایل دانلود شده حاوی دو PDF تحت عنوان Sale و Refund است که به ترتیب نشان‌دهنده‌ی فروش و برگشت از فروش ماه انتخابی است. همانطور که پیش‌تر نیز گفته شد این فاکتور‌ها غیررسمی بوده و برای پیش بردن فرآیند تصفیه، آن را باید حتما تحت قالب یک فاکتور رسمی آماده‌ی ارسال کنید.

در هنگام صدور فاکتور به موارد زیر دقت کنید:

۱- عنوان فاکتور: فاکتور ارسالی شما باید عنوان داشته باشد.

در صورتی که فروش داشته باشید، فاکتوری که تهیه می‌کنید باید با عنوان «فاکتور فروش، صورت‌حساب خرید، صورت‌حساب ارائه خدمات و یا موارد مشابه» که نشان دهنده‌ی فروش است، مشخص گردد.

نکته مهم: همچنین در صورتی که برگشت از خرید هم داشته باشید، باید عنوان فاکتور را «برگشت از فروش، صورت‌حساب برگشت از خرید، صورت‌حساب برگشتی ارائه خدمات و یا موارد مشابه» که نشان دهنده‌ی برگشت از فروش است، ثبت کنید.

۲- مشخصات فروشنده: پس از ثبت‌نام در نظام مالیاتی، اطلاعات شما در فاکتور غیررسمی پیشخان ثبت می‌شود و شما نیز باید در فاکتور ارسالی دقت داشته باشید، که اطلاعات فروشنده با مشخصات ثبت شده در اطلاعات ناشر و نیز فاکتور غیررسمی پیشخان مطابقت داشته باشد، که نکات مهم آن نام کامل شرکت، کد اقتصادی، شناسه ملی و آدرس و کد پستی است.

۳- مشخصات خریدار: بازار به عنوان بستر انتشار دهنده‌ی برنامه‌ی شما واسط شما و کاربران است برای اینکه بتوانید محصولات خود را به فروش برسانید، بنابراین به دلیل ارتباط مستقیم بازار با کاربرانش، بازار خریدار محسوب می‌شود و مشخصات خریدار باید عینا مطابق با اطلاعاتی باشد که در فاکتور غیررسمی مشاهده می‌کنید. اشاره دقیق به نام کامل شرکت خریدار (آوای همراه هوشمند هزاردستان)، کد اقتصادی (۵ ۱ ۴ ۵ ۹ ۷ ۶ ۴ ۴ ۱ ۱ ۴)، شناسه ملی (۱۴۰۰۳۸۲۵۴۲۲) و آدرس و کد پستی (استان تهران، شهرستان تهران، بخش مركزی، شهر تهران، محله تيموری، خيابان شهيد داود حبيب زادگان، خيابان شهيد احمد قاسمی، پلاك ۳۱، طبقه همكف به کد پستی: ۱۴۵۹۹۹۵۷۸۱) الزامی است.

۴- سریال/شماره فاکتور: هر فاکتور رسمی باید به وسیله یک سریال فاکتور شناسایی شود و فاکتوری که سریال نداشته باشد، رسمی شناخته نمی‌شود و ثبت این شماره سریال باید توسط شرکت فروشنده محصول تعیین و ثبت گردد.

۵- مهر و امضای فروشنده: فاکتور بدون مهر و امضا رسمی نبوده و امکان تایید آن وجود ندارد.

۶- تاریخ فاکتور: یکی از مهم‌ترین‌ قسمت‌های صادر کردن فاکتور، تاریخ آن است. با توجه به اهمیت صدور گزارش به سازمان دارایی طبق ماده ۱۹، امکان تایید فاکتوری که تاریخ آن به‌روز نیست، وجود ندارد. تاریخ روز در هر ماه، از آخرین روز ماه قبل (تاریخ ثبت شده در فاکتور غیررسمی آخری که قابلیت دانلود شدن دارد) تا پایان ماه جاری (ماه بعد از آخرین ماه ثبت شده در فاکتور قابل دانلود در پیشخان) شناسایی می‌شود. به عبارتی دیگر، تاریخ فاکتورهای ارسالی نباید از تاریخ ارسال فاکتور بیش از دو هفته فاصله داشته باشد. بنابراین چنانچه فاکتور مربوط به ماه‌های قبل را در همان تاریخ ارسال نکرده‌اید، می‌بایست برای آن‌ها تاریخ روز را ثبت کنید.

۷- عدم وجود مغایرت: فاکتور‌های شما بر اساس اعداد موجود در هر ستون از فاکتور غیررسمی پیشخان بررسی می‌شوند. بنابراین باید در ثبت عدد فروش کل بعلاوه مالیات بر ارزش افزوده و نیز سایر اعداد ستون‌های فاکتور غیررسمی، دقت داشته باشید و این مبالغ را مطابقت دهید.

نکات تکمیلی

  • مرحله‌ی اول تصفیه درآمدی توسعه‌دهنده از یکم هر ماه تا ۵ روز کاری بعد، به شرط تایید شدن فاکتورهای فروش و برگشت از فروش و رعایت شدن شرایط مرتبط با تصفیه‌حساب که بالاتر ذکر شد.
  • مرحله دوم تصفیه ارزش افزوده از بیستم تا ۲۵ هر ماه به شرط تایید شدن فاکتورهای فروش و برگشت از فروش.
  • علاوه بر فاکتور فروش، در خصوص برگشت از فروش های انجام شده طی ماه نیز می بایست فاکتور برگشت از فروش یا نامه رسمی در سربرگ شرکت صادر و به همراه فاکتور فروش همان ماه ارسال گردد.
  • توسعه‌دهندگان حقوقی می‌توانند فاکتور‌های خود را به صورت تجمیعی یا به صورت تکی صادر کنند. پیشنهاد می‌شود تا یکم هر ماه فاکتور مربوط به ماه قبل را از پیشخان دانلود کرده و براساس آن فاکتور را صادر و برای ما ارسال کنند.
  • برای توسعه‌دهندگان حقوقی در صورت برقرار بودن شرایط تصفیه‌حساب، ماه اول فروششان بدون نیاز به ارسال فاکتور رسمی، تصفیه درآمدی انجام خواهد شد و از ماه‌های بعدی لازم است تا براساس فاکتور‌های غیررسمی پیشخان، فاکتور صادر کنند تا تصفیه‌حساب درآمدی و ارزش افزوده انجام گیرد.
  • فاکتور‌های صادر شده را می‌بایست به آدرس: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مركزی، شهر تهران، محله تيموری، خيابان شهيد داود حبيب زادگان، خيابان شهيد احمد قاسمی، پلاك ۳۱، طبقه همكف به کد پستی: ۱۴۵۹۹۹۵۷۸۱ ارسال کنید.
به مطالب ارائه شده چه امتیازی می‌دهید؟
محل نوشتن دیدگاه ...

اگر در مورد محتوا نظر یا پیشنهادی دارید لطفا برای ما بنویسید.

زمان انتشار: ۱۴۰۱-۰۳-۲۱ ۰۷:۱۲

آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۱-۰۴-۲۰ ۱۰:۱۵