نسخه چاپی
فهرست مطالب

تنظیم فاکتور

توسعه‌دهندگان حقوقی برای انجام شدن تصفیه‌حساب، لازم است طبق شرایط زیر فاکتور فروش و برگشت از فروش خود را تا تاریخ ۷‌ام هر ماه برای بازار صادر و به صورت پستی به آدرس بازار ارسال کنند. ضرورت این موضوع برای تصفیه‌حساب با اشخاص حقوقی در آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ (ماده ۱۶۹اصلاحی ق.م.م) و به خصوص ماده ۸ آورده شده است، که طبق این آیین‌نامه لزوم ثبت‌نام در نظام مالیاتی و صدور صورت‌حساب رسمی و درج شماره اقتصادی ذکر شده است. همچنین ماده ۱۹آیین نامه مذکور به جریمه (۲%) مبنی بر عدم صدور صورت‌حساب اشاره کرده است.

دانلود فاکتور فروش و برگشت از فروش غیر رسمی

برای صدور فاکتورهای فروش و برگشت از فروش خود، ابتدا لازم است تا از مسیر (مالی > گزارش‌های فروش) فاکتور ماه‌هایی که «فروش» و یا «برگشت ‌از فروش» داشته‌اید را دانلود کنید.

فایل دانلود شده حاوی دو PDF با عنوان‌های «Sales و Refund» است که به ترتیب نشان‌دهنده‌ی فروش و برگشت از فروش ماه انتخابی است.

لازم به ذکر است که این فاکتور‌ها غیررسمی بوده و برای پیش بردن فرآیند تصفیه، آن را باید حتما تحت قالب یک فاکتور رسمی آماده‌ی ارسال کنید.

در زمان صدور فاکتور به موارد زیر توجه کنید:
۱-  عنوان فاکتور: فاکتور ارسالی شما باید عنوان صحیح داشته باشد.

فاکتورهای فروش باید با عنوان «صورتحساب فروش کالا و خدمات» و همچنین فاکتورهای برگشت از فروش باید با عنوان «برگشت از فروش کالا و خدمات» صادر گردند.

نمونه: عنوان صحیح صورت‌حساب فروش
نمونه: عنوان صحیح صورت‌حساب برگشت از فروش

نمونه: عنوان ناصحیح برای فاکتور فروش و برگشت از فروش

۲-  تاریخ فاکتور: فاکتور ارسالی شما باید به تاریخ روز صادر گردد.

با توجه به اهمیت صدور گزارش به سازمان دارایی طبق ماده ۱۹ و همچنین لزوم ثبت موارد فروش در «سامانه مودیان»، امکان تایید فاکتوری که تاریخ آن به‌روز نیست، وجود ندارد. تاریخ روز در هر ماه، از آخرین روز ماه قبل تا پایان ماه جاری شناسایی می‌شود.

لطفا به این مورد توجه داشته باشید که در صورتی که فاکتوری مربوط به ماه‌های قبل را در همان تاریخ ارسال نکرده‌اید، باید به تاریخ روز صادر نمایید.

۳- شماره سریال فاکتور: فاکتور ارسالی باید دارای شماره سریال باشد.

هر فاکتور رسمی باید به وسیله یک سریال فاکتور شناسایی شود و فاکتوری که سریال نداشته باشد، رسمی شناخته نمی‌شود. ثبت این شماره باید به صورت چاپی و یا ملخی باشد و توسط شرکت فروشنده محصول تعیین و ثبت گردد.

۴- مشخصات فروشنده: مشخصات فروشنده باید مطابق با «اطلاعات ناشر» باشد.

پس از ثبت‌نام در بازار به عنوان توسعه‌دهنده، اطلاعات شما در فاکتور غیررسمی پیشخان ثبت می‌شود و شما نیز باید در فاکتور ارسالی دقت داشته باشید، که اطلاعات فروشنده با مشخصات ثبت شده در اطلاعات ناشر و نیز فاکتور غیررسمی پیشخان مطابقت داشته باشد، که نکات مهم آن نام کامل شرکت، کداقتصادی، شناسه ملی، آدرس و کد پستی است.

۵- مشخصات خریدار: مشخصات بازار به عنوان خریدار باید کاملا مطابق با «پیش‌فاکتور» دریافتی از پیشخان باشد.

بازار به عنوان بستر انتشار دهنده‌ی برنامه‌ی شما واسط شما و کاربران است برای اینکه بتوانید محصولات خود را به فروش برسانید، بنابراین به دلیل ارتباط مستقیم بازار با کاربرانش، بازار خریدار محسوب می‌شود و مشخصات خریدار باید عینا مطابق با اطلاعاتی باشد که در فاکتور غیررسمی مشاهده می‌کنید.

رعایت موارد زیر در فاکتور ارسالی به عنوان «مشخصات خریدار» الزامی است:

·   نام کامل شرکت: آوای همراه هوشمند هزاردستان

·   کد اقتصادی: ۱۴۰۰۳۸۲۵۴۲۲

·   شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۸۲۵۴۲۲

·   آدرس: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مركزی، شهر تهران، محله تيموری، خيابان شهيد داود حبيب زادگان، خيابان شهيد احمد قاسمی، پلاك ۳۱، طبقه همكف·  

کدپستی: ۱۴۵۹۹۹۵۷۸۱

نمونه: مشخصات صحیح بازار به عنوان «خریدار»

موارد زیر از جمله مواردی است که باعث قبول نشدن فاکتور ارسالی در بخش «مشخصات خریدار» می‌شود:

نمونه: مشخصات ناصحیح بازار به عنوان «خریدار»

۱-   عدم ثبت، نام کامل شرکت «آوای همراه هوشمند هزاردستان»

۲-   استفاده از کداقتصادی قدیمی

۳-   عدم ثبت شناسه ملی

۴-   استفاده از آدرس و کد پستی قدیمی

از آنجا که در صورت وجود حتی یک مورد مغایرت در «مشخصات خریدار» امکان تایید فاکتور ارسالی شما وجود ندارد، لطفا پیش از ارسال فاکتور رسمی، از صحت تمامی موارد مربوط به مشخصات بازار اطمینان حاصل کنید.

۶- عدم وجود مغایرت مالی: مبالغ ثبت شده در فاکتور باید مطابق با «پیش فاکتور» دریافتی ثبت گردد.فاکتور‌های ارسالی بر اساس اعداد موجود در هر ستون از فاکتور غیررسمی پیشخان بررسی می‌شوند. بنابراین باید در ثبت «عدد فروش کل بعلاوه مالیات بر ارزش افزوده» و نیز سایر اعداد ستون‌های فاکتور غیررسمی، دقت داشته باشید و این مبالغ را مطابقت دهید.

۷- مهر و امضای فروشنده: فاکتور بدون مهر و امضا رسمی نبوده و امکان تایید آن وجود ندارد.

نکات تکمیلی

از ابتدای فروردین ۱۴۰۲ تمامی فاکتورهای ارسالی باید در سامانه مودیان ثبت گردد. با توجه به اهمیت این مورد، در صورتی که در استعلام بازار، فاکتورهای توسعه‌دهنده در سامانه ثبت نشده‌باشد. امکان پرداخت مبالغ قابل تصفیه و ارزش افزوده وجود ندارد.

·  مرحله‌ی اول تصفیه درآمدی توسعه‌دهنده از یکم هر ماه تا ۵ روز کاری بعد، به شرط تایید شدن فاکتورهای فروش و برگشت از فروش و رعایت شدن شرایط مرتبط با تصفیه‌حساب که بالاتر ذکر شد.

·  مرحله دوم تصفیه ارزش افزوده از بیستم تا ۱۵ام تا 20ام هر ماه به شرط تایید شدن فاکتورهای فروش و برگشت از فروش.

·  علاوه بر فاکتور فروش، در خصوص برگشت از فروش های انجام شده طی ماه نیز می بایست فاکتور برگشت از فروش یا نامه رسمی در سربرگ شرکت صادر و به همراه فاکتور فروش همان ماه ارسال گردد.

·  توسعه‌دهندگان حقوقی می‌توانند فاکتور‌های خود را به صورت تجمیعی یا به صورت تکی صادر کنند. پیشنهاد می‌شود تا یکم هر ماه فاکتور مربوط به ماه قبل را از پیشخان دانلود کرده و براساس آن فاکتور را صادر و برای ما ارسال کنند. لازم به ذکر است که فاکتورهای مربوط به سال ۱۴۰۱ و ما قبل را باید با توجه به این مقاله ارسال نمایید.

·  برای توسعه‌دهندگان حقوقی در صورت برقرار بودن شرایط تصفیه‌حساب، ماه اول فروششان بدون نیاز به ارسال فاکتور رسمی، تصفیه درآمدی انجام خواهد شد و از ماه‌های بعدی لازم است تا براساس فاکتور‌های غیررسمی پیشخان، فاکتور صادر کنند تا تصفیه‌حساب درآمدی و ارزش افزوده انجام گیرد.

·  فاکتور‌های صادر شده را می‌بایست به آدرس: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مركزی، شهر تهران، محله تيموری، خيابان شهيد داود حبيب زادگان، خيابان شهيد احمد قاسمی، پلاك ۳۱، طبقه همكف به کد پستی: ۱۴۵۹۹۹۵۷۸۱ ارسال کنید.

به مطالب ارائه شده چه امتیازی می‌دهید؟
محل نوشتن دیدگاه ...

اگر در مورد محتوا نظر یا پیشنهادی دارید لطفا برای ما بنویسید.

زمان انتشار: ۱۴۰۲-۰۳-۲۲ ۰۸:۳۳

آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲-۰۳-۲۲ ۱۰:۳۴