نسخه چاپی
فهرست مطالب

متد بررسی وضعیت لغو اشتراک

این متد اشتراک موردنظر را لغو خواهد کرد:

https://pardakht.cafebazaar.ir/devapi/v2/api/applications/<package_name>/subscriptions/<subscription_id>/purchases/<purchase_token>/cancel/


مقادیر داخل پرانتز شکسته – <> – باید با توجه به درخواست جایگزین شوند:

ناممقدار
package_nameنام بسته‌ای که اشتراک برای آن تعریف شده‌است.
subscription_idSKU اشتراک.
purchase_tokentoken اشتراک که در هنگام آغاز اشتراک از بازار به برنامه فرستاده شده‌است. شما همچنین می‌توانید از token یکی از شارژهای بعدی اشتراک استفاده کنید.

توجه کنید که برای استفاده از این متد به access_token معتبر نیاز دارید.

محتوای بازگشتی

در صورت لغو موفق اشتراک، نتیجه این درخواست یک شئ خالی JSON خواهد بود:

{}

در صورتی که به هر دلیل، درخواست معتبر نباشد، پاسخی با کد وضعیت 40X و در قالب JSON دریافت خواهید کرد که دارای یک کلید error با محتوای خطای ایجاد شده‌ و کلید error_desciption با شرحی بیشتر درباره خطا است. به عنوان مثال در صورتی که اشتراک موردنظر یافت نشود، پاسخ بازگشتی با کد وضعیت 404 و به صورت زیر خواهد بود:

{
   "error": "not_found",
   "error_description": "The requested subscription is not found!",
}

اگر اشتراک موردنظر از قبل لغو شده یا منقضی شده باشد، و یا محصول موردنظر یافت نشود، نتیجه خطایی مانند توضیح بالا، و با مقدار error برابر با invalid_value خواهد بود.

به مطالب ارائه شده چه امتیازی می‌دهید؟
محل نوشتن دیدگاه ...

اگر در مورد محتوا نظر یا پیشنهادی دارید لطفا برای ما بنویسید.

زمان انتشار: ۱۴۰۰-۰۳-۲۸ ۱۵:۳۸

آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۰-۰۴-۱۵ ۱۹:۱۱