نسخه چاپی
فهرست مطالب

متد بررسی وضعیت اشتراک

برای بررسی وضعیت اشتراک و خرید‌های اشتراک برنامه خود از این متد استفاده کنید:

https://pardakht.cafebazaar.ir/devapi/v2/api/applications/<package_name>/subscriptions/<subscription_id>/purchases/<purchase_token>

مقادیر داخل پرانتز شکسته – <> – باید با توجه به درخواست جایگزین شوند:

ناممقدار
package_nameنام بسته‌ای که اشتراک برای آن تعریف شده‌است.
subscription_idSKU اشتراک.
purchase_tokentoken اشتراک که در هنگام آغاز اشتراک از بازار به برنامه فرستاده شده‌است. شما همچنین می‌توانید از token یکی از شارژهای بعدی اشتراک استفاده کنید.
linkedSubscriptionTokenمقداری string، مقداری یکتا برای هر اشتراک است. (در صورت تمدید با خرید جدید یا به صورت خودکار، با توکن جدید هم مقدار قبلی بازگردانده می‌شود).

توجه کنید که برای استفاده از این متد به access_token معتبر نیاز دارید.

نتیجه موفق این درخواست، در قالب JSON و به شکل زیر خواهد بود:

{
    "kind": "androidpublisher#subscriptionPurchase",
    "initiationTimestampMsec": 1414181378566,
    "validUntilTimestampMsec": 1435912745710,
    "autoRenewing": true,
    "linkedSubscriptionToken": "YYNaa3I0uquyEA8X"
}

محتوای فیلدهای بازگشتی

محتوای فیلدهای پاسخ به این قرار است:

ناممقدار
kindنوع منبع مورد دسترسی. مقدار آن در این متد همیشه برابر androidpublisher#subscriptionPurchase است.
initiationTimestampMsecزمان شروع اشتراک بر حسب میلی‌ثانیه از مبدا ۱۹۷۰/۱/۱ میلادی.
validUntilTimestampMsecزمان شارژ بعدی اشتراک بر حسب میلی‌ثانیه از مبدا ۱۹۷۰/۱/۱ میلادی. برای اشتراک‌هایی به صورت خودکار شارژ نمی‌شوند، این مقدار زمان پایان اشتراک را نشان می‌دهد.
autoRenewingمقداری boolean که مشخص می‌کند اشتراک به صورت خودکار شارژ خواهد شد یا نه.

در صورتی که به هر دلیل، درخواست معتبر نباشد، پاسخی با کد وضعیت 40X و در قالب JSON دریافت خواهید کرد که دارای یک کلید error با محتوای خطای ایجاد شده‌ و کلید error_desciption با شرحی بیشتر درباره خطا است. به عنوان مثال در صورتی که اشتراک موردنظر یافت نشود، پاسخ بازگشتی با کد وضعیت 404 و به صورت زیر خواهد بود:

{
  "error": "not_found",
  "error_description": "The requested subscription is not found!",
}

توجه: تنها اگر error برابر با مقدار not_found باشد، اشتراک موردنظر انجام نشده‌است. از آن‌جایی که API خریدهای منقضی شده را نیز برمی‌گرداند، نتیجه موفق درخواست لزوما به معنای فعال بودن اشتراک نیست. برای اطمینان از فعال بودن اشتراک مقدار validUntilTimestampMsec را با زمان فعلی مقایسه کنید.

در جدول زیر خطاهای ممکن به همراه توضیحات آمده است.

reasonstatus codeerror_descriptionerror
مقدار package_name معتبر نیست.404Package name is invalidinvalid_value
اشتراک مورد نظر انجام نشده است.404The requested subscription is not foundnot_found

بیشتر بخوانید:

به مطالب ارائه شده چه امتیازی می‌دهید؟
محل نوشتن دیدگاه ...

اگر در مورد محتوا نظر یا پیشنهادی دارید لطفا برای ما بنویسید.

زمان انتشار: ۱۴۰۰-۰۳-۲۸ ۱۵:۳۵

آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۲-۱۱-۰۹ ۱۱:۰۷