• اضافه شدن قابلیت تغییر پهنای عکس .
  • اضافه شدن آلبوم عکس برای نمایش چند تصویر در یک المان.
  • اضافه شدن لیست بی‌انتها برای نمایش المان‌های بیشتر بدون تغییر صفحه.
  • بهبود پخش کننده فایل‌ صوتی.
  • اضافه شدن نقشه
  • اضافه شدن ورودیِ آدرس
  • اضافه شدن ورودیِ عکس