برنامه‌ها بر بسترِ‌ برنامه‌های آنی، با استفاده از تگ‌های xml توصیف می‌شوند. به‌این ترتیب که هرصفحه شاملِ یک تگِ page است که عناصرِ رابط‌کاربری در آن قرار خواهند گرفت.
برای مثال، کدِ زیر، یک متن را درونِ یک‌صفحه نشان خواهد داد.

<page>
	<text>Stuff</text>
</page>

صفحه

عناصرِ درونِ یک page، به شکلِ عمودی، در زیرِ هم قرار می‌گیرند. اما برای مشخص‌کردنِ تکیه‌گاهِ اِلِمان‌ها می‌توان از مشخصهٔ gravity برای تگِ page استفاده کرد که مقادیرِ top، center و bottom را به خود می‌گیرد و مانندِ gravity در layoutهای اندروید عمل می‌کند و مجموعهٔ عناصر را به سمتِ بالا، پایین یا در وسطِ صفحه قرار می‌دهد.
برای مثال، کدِ زیر، همان متن را در پایینِ‌صفحه نشان خواهد داد.

<page gravity="bottom">
	<text>Stuff</text>
</page>

 

صفحه پیش‌درآمد 

تگ splashPage مانند تگ page است، با این تفاوت که نمیتوان در آن از ورودی‌ها (‌input) استفاده کرد. همچنین میتوان به آن یک action داد که بعد از پنج ثانیه اگر دیالوگی باز نباشد اکشن داده شده را انجام میدهد. 
یکی از موارد استفاده از splashPage برای اول برنامه و گرفتن دسترسی‌ها از کاربر است.

<splashPage action="someUrl" >
	<usesPermission permission="phoneNumber"/>
	<usesPermission permission="email"/>
</splashPage>

 

دکمه‌ی بازگشت و کنترل جریان برنامه

به ازای فشردن دکمه‌ی بازگشت کاربر دقیقا به صفحه‌ای که پیشتر در آن بود باز می‌گردد. این اتفاق بوسیله‌ی یک درخواست به همان آدرس به سرور برنامه‌ی آنی انجام می‌شود و بنابراین توسعه‌دهندگان می‌توانند جریان برنامه را کنترل نمایند. اگر مقدار ویژگی skipBackstack را برابر "true" قرار دهید،  کاربر با فشردن دکمه‌ی بازگشت، به صفحه‌ی اول برنامه هدایت می‌شود.

<page skipBackstack="true">
	<text>یه جیزایی</text>
</page>

 

برای کنترل بیشتر جریان برنامه شما می‌توانید از مشخصه‌ی path صفحات نیز استفاده کنید. مقدار این مشخصه به جای آدرسی که صفحه از آن دریافت شده در سمت کلاینت ذخیره خواهد شد، بنابراین برای مثال در فراخوانی این صفحه از طریق فشردن دکمه‌ی بازگشت آدرس جایگزین شده به جای آدرس اولیه فراخوانی خواهد شد:

<page path="alternativePath/">
	<text>یه چیزایی</text>
</page>

 

تم و رنگ‌مایه

برای تغییرِ theme و رنگ‌مایهٔ هرصفحه می‌توان از تگِ theme استفاده‌کرد. این تگ، سه مشخصهٔ background، text و primary دارد که به‌ترتیب رنگِ پس‌زمینه، رنگِ متن‌ها و رنگِ اصلیِ‌دگمه‌ها و المان‌ها را مشخص می‌کند. این تگ می‌تواند هرجایی قرار بگیرد اما مهم این است که تنها جایی که از آن استفاده شود،‌ رنگ‌مایهٔ صفحه را تغییر می‌دهد.
 برنامهٔ زیر، رنگِ‌پس‌زمینه را تیره، رنگِ متن‌هارا روشن و رنگِ دگمه‌هارا آبی نشان می‌دهد:

<page gravity="bottom">
	<theme background="#424242" text="#eeeeee" primary="#2196f3"/>
	<text>Stuff</text>
	<button>Hey! first Button</button>
</page>