برای نمایشِ دکمه در بستر، می‌توانید از تگ button استفاده کنید. درونِ تگ، متنِ دگمه نوشته‌می‌شود و با استفاده از مشخصهٔ style می‌توان آن‌را به شکلِ primary‌‌ (توپر) و یا secondary (تو خالی) ‌تغییر داد.

<page>
	<button>دکمه‌ی همین‌طوری</button>
	<button style="primary">دکمه‌ی اصلی</button>
	<button style="secondary">دکمه‌ی فرعی</button>
</page>

 

اکشن‌ها

از طریق مشخصه‌ی action ، به هر دکمه‌ می‌توان زیرآدرسی را منسوب کرد که در ازای کنش کاربر با دکمه فراخوانی می‌شود. در پاسخ، برای مثال می‌توان یک صفحه دیگر برگرداند که در نتیحه صفحه‌ی برگردانده شده برای کاربر نمایش داده می‌شود.

<page>
	<button action="someotherurl/">مرا بفشار</button>
</page>

 

هنگامی که کاربر یک دکمه را فشار می‌دهد، درخواستی به زیر آدرس مشخص شده از آدرس اصلی بسته ارسال می‌شود. برای مثال، بسته‌ای که در آدرس
                                                                                                                                              www.test.com/inline/ 

قرار دارد، فشردن دکمه‌ی فوق منجر به ارسال درخواستی به آدرس

                                                                                                                        www.test.com/inline/someotherurl/ 

می‌شود.
با مشخص کردن مقدار @back برای مشخصه‌ی action، دکمه کاربر را به مرحله‌ی قبل برمی‌گرداند. بازگشت کاربر به مرحله‌ی قبل چه از طریق یک دکمه صورت بگیرد چه از طریق دکمه‌ی بازگشت دستگاه کاربر همچنان از طریق درخواستی به وب‌سرویس شما انجام خواهد شد. بدین ترتیب شما می‌توانید جریان برنامه را کنترل نمایید. هم‌چنین با مشخص کردن مقدار @exit برای مشخصه‌ی action، دکمه کاربر را از برنامه‌ی آنی خارج می‌کند. میتوان در اکشن @exit رشته‌ای را به عنوان نشانه خروج مشخص کنید که از آن در هم‌افزایی برنامه‌های آنی استفاده می‌شود.
<page>
    <button action="@exit:callback_token"> مرا بفشار </button>
</page>

 

برای بعضی‌فرایند‌ها، نظیرِ پرداخت، نیاز به باز شدنِ صفحهٔ وب است. در بستر این‌امکان فراهم شده تا با مشخص کردنِ action شکل 

                                                                                                                 web:http://www.someothersite.com/someurl/

صفحهٔ مذکور، در webview به شیوهٔ POST باز خواهد شد و در اطلاعاتِ صفحهٔ کنونی نیز به آن صفحه ارسال خواهد شد. برای دانستنِ جزئیاتِ اطلاعاتِ ارسالی اینجا را بخوانید.

<page>
	<button action="‌web:http://www.mysite.com/somepage/">مرا بفشار</button>
</page>

 

برای ارسالِ درخواستِ GET به یک‌صفحه می‌توانید ازین واقعیت استفاده کنید که درخواست‌های POST در مواجهه با HTTP Redirect 301 به درخواستِ GET مبدل می‌شوند. (به نکتهٔ نوشته‌شده در اینجا مراجعه کنید.)

برای برگشت از محیط وب به محیط بومی، تابع جاوااسکریپت

                                                                                                                                           Android.callback(actionUrl);

را فراخوانی کنید. پارامتر actionUrl یک رشته است که مانند مشخصه‌ی action یک دکمه فراخوانی شده و در پاسخ یک المان صفحه را انتظار می‌کشد که به کاربر نمایش می‌دهد.

محتوای نمایش داده‌شده در محیط وب در جریان اصلی برنامه ذخیره نمی‌شود و در نتیجه کنش‌های بازگشتی از روی آن‌ها پرش خواهند زد.

در صورتی که می‌خواهید شماره‌ای را در صفحه‌ٔ تماس تلفن کاربر بنویسید، کافی‌است اکشن را به صورت

                                                                                                                                                             tel:your_number

ایجاد کنید.

<page>
	<button action="tel:09123456789">برقراری تماس</button>
</page>

 

در صورتی که می‌خواهید متنی را از طریق دیگر برنامه‌های گوشی با دیگران به اشتراک بگذارید، کافی است اکشن را به صورت

                                                                                                                                                              share:your_text

ایجاد کنید. متن شما می‌تواند شامل محتوایی دل‌خواه (مثلا URL) باشد.

<page>
	<button action="share:Please visit Kashan web-site! https://kashan.cafebazaar.ir">معرفی کاشان به دوستان</button>
</page>

 

دکمه‌ها و ورودی‌های کاربر

به طور پیش‌فرض دکمه‌ها صحت‌سنجی همه‌ی ورودی‌های کاربر بر روی صفحه را قبل از انجام شدن action خود انجام می‌دهند. با استفاده از مشخصه‌ی validate شما می‌توانید این رفتار را تغییر دهید:

<page>
	<edittext field="x"/>
	<button action="someUrl/"
			validate="false">مرا بفشار</button>
</page>

 

مقادیری که کاربر در هر ورودی کاربری وارد می‌نماید معمولا به قالبی ذخیره می‌شوند (برای مطالعه‌ی بیشتر در این زمینه این سند را نگاهی بیندازید ). با مقدار دادن مناسب به مشخصه‌ی clearFields یک دکمه می‌توان این مقادیر را در ازای فشرده شدن دکمه‌ی مزبور پاک کرد:

<page>
	<edittext field="x"/>
	<button action="someUrl/"
			clearFields="true">مرا بفشار</button>
</page>