برای نمایشِ تصویر، بر بسترِ برنامه‌های آنی می‌توان از تگ image استفاده کرد و با وارد‌کردنِ آدرسِ عکس در اینترنت در مشخصهٔ src تصویر به‌شکلی که عرضِ آن، دقیقاً با عرضِ صفحه برابر باشد نشان‌داده می‌شود.

<page>
	<image src="http://kashan.cafebazaar.ir/static/daftar/images/kaashi-logo-colored.png"/>
</page>

 

شما به علاوه می‌توانید با استفاده از مشخصه‌ی style ، شمای کلی تصویر خود را مشخص نمایید. مقادیر قابل پذیرش این مشخصه به شرح زیرند:

  • normal: حالت عادی که عکس را به شکلی نمایش می‌دهد که عرض آن با عرض صفحه برابر باشد.
  • avatar: تصویر را در قالب یک دایره نمایش می‌دهد. این شما برای نمایش تصاویر پروفایل کاربران مناسب است.
<page>
	<image style="avatar"
		src="http://www.clerksroom.com/profiles/original_836-480x480.jpg"
	/>
</page>

 

المان تصویر مشخصه‌ی aspectRatio را نیز پشتیبانی می‌کند. مقدار دادن به این مشخصه کمک می‌کند تا فضای لازم به المان تصویر پیش از بارگذاری خود تصویر اختصاص داده شود و با لود شدن تصویر در صفحه‌ی برنامه جهش رخ ندهد. به علاوه شما با این مشخصه می‌توانید تصویر خود را بریده و یا ابعاد قابل مشاهده‌ی وی را تغییر دهید.

<page>
	<image aspectRatio="1:1"
		   src="http://kashan.cafebazaar.ir/static/daftar/images/kaashi-logo-colored.png"/>
</page>

 

مشخصه‌ی width از نسخه‌ی ۱.۴.۱ اضافه شده و می‌توان با استفاده از آن پهنای عکس را متناسب با پهنای صفحه دستگاه کاربر تنظیم کرد.

 
<page>
	<image aspectRatio="1:1"
		   src="http://kashan.cafebazaar.ir/static/daftar/images/kaashi-logo-colored.png"
		   width="80%"/>
</page>