کادر انتخاب (CheckBox) برای دریافت اطلاعات دوحالتی از کاربر کاربرد دارد، مانند فعال/غیرفعال کردن یک قابلیت یا قبول کردن/رد کردن شرایط و قوانین. برای استفاده از المان کادر انتخاب باید از تگ checkbox استفاده کنید:

<page>
	<checkbox field="x">عضویت در خبرنامه</checkbox>
</page>

 

شما همچنین می‌توانید با استفاده از مشخصه‌ی value یک کادر انتخاب را به طور پیش‌فرض فعال یا غیرفعال کنید:

<page>
	<checkbox field="x" value="true">عضویت در خبرنامه</checkbox>
</page>

 

مقادیر پیش‌فرضی که از اطلاعات وارد شده توسط کاربر خوانده می‌شوند بر مقادیر مشخص شده در کد (مانند حالت بالا) اولویت دارند.

شما همچنین می‌توانید از طریق مشخصه‌ی mandatory انتخاب یک کادر انتخاب را برای ادامه‌ی روند برنامه اجباری نمایید. این قابلیت برای مثال زمانی کاراست که کاربر باید با شرایط استفاده‌ی برنامه موافقت کند تا بتواند ادامه‌ی روند را طی کند. دقت کنید که این امر به شکل یک صحت‌سنجی انجام می‌شود و در نتیجه کنش‍‌هایی که نیاز به صحت‌سنجی ندارند یا صحت‌سنجی را دور می‌زنند همچنان قابل انجام توسط کاربر خواهند بود.

<page>
	<checkbox field="x" mandatory="true">این‌ها را قبول دارم</checkbox>
</page>