شما می‌توانید با استفاده از تگ imageInput یک عنصر در صفحه ایجاد کنید که کاربران از طریق آن بتوانند یک عکس را به عنوان ورودی به برنامه‌ی آنی شما بدهند. از این طریق کاربر می‌تواند عکسی را بارگذاری کند. URL عکس، پس از بارگذاری به سمت سرور ارسال می‌گردد.

<page>
	<imageInput/>
</page>

 

کاربر پس از انتخاب تصویر می‌تواند آن را برش دهد تا ابعاد عکس تنظیم شود. شما می‌توانید نسبت طول به عرض نهایی عکس را ثابت نمایید. به عنوان مثال کد زیر باعث می‌شود که تصویر پس از برش نسبت طول به عرضی برابر ۱۶ به ۹ داشته‌باشد.

<page>
	<imageInput aspectRatio="16:9"/>
</page>