شما می‌توانید با استفاده از تگ ratingInput یک عنصر در صفحه ایجاد کنید که کاربران از طریق آن بتوانند یک امتیاز را در داخل برنامه‌ی آنی شما وارد کنند. از این طریق کاربر می‌تواند با فشردن یکی از ستاره‌های نمایش داده‌شده، امتیازی بین یک تا پنج وارد کند.

<page>
	<ratingInput field="score"/>
</page>