برای استفاده از بارکدخوان باید آن را به عنوان یک اکشن به تگ button اضافه کنید.

<page>
    <button action="qrScan:someurl/">بارکدخوان </button>
</page>

 

با کلیک کردن روی این دکمه دوربین بارکدخوان باز می شود و در صورت موفقیت در خواندن بارکد، درخواستی حاوی اطلاعات خوانده‌شده به someurl می رود. اطلاعات خوانده شده به شکل یک شی JSON با کلید qr_result در کنار بقیه ورودی های صفحه می‌آید. برای اطلاعات بیشتر در مورد فرمت درخواست‌های ارسالی از کلاینت این سند را مطالعه نمایید.