برای نشان دادن اطلاعات مکان‌های مشخص بر روی نقشه می‌توانید از این کامپوننت استفاده کنید. برای استفاده از نقشه باید المان‌های lat و lng را برای تعیین نقطه مرکز نقشه داخل تگ mapViewer قرار دهید. همچنین برای تعیین مقدار زوم اولیه نقشه از المان zoom استفاده کنید. در صورتی‌که مقداری برای المان‌های lat و lng تعریف نکنید از لوکیشن فعلی کاربر استفاده خواهد شد و اگر امکان بدست آوردن لوکیشن کاربر وجود نداشته باشد، مقدار پیش‌فرض نقشه بر روی کل ایران خواهد بود. مقدار پیش‌فرض زوم هم عدد ۱۲ است. اطلاعات مکان‌هایی را که میخواهید روی نقشه نشان دهید را باید با تگ marker مشخص کنید. برای تعیین مکان مارکر باید از المان‌های lat و lng استفاده کنید. اگر می‌خواهید ماکر تایتل و توضیحات داشته باشید میتوانید از المان‌های title و description استفاده کنید. برای تغییر رنگ هر مارکر هم می‌توانید از المان color استفاده کنید که مقدار هگز رنگ مورد نظرتان است. برای مثال در کد زیر یک نقشه نشان داده خواهد شد که به‌صورت پیش‌فرض مرکز نقشه بر روی آدرس lat="35.7864059" و lng="51.3749634" قرار دارد و یک مارکر روی نقشه وجود دارد که مکان شرکت کافه بازار را نمایش میدهد.

<page>
  <usesPermission permission="approximateLocation">
    ما با استفاده از این اطلاعات شرکت‌های نزدیک شما را پیدا می‌کنیم.
  </usesPermission>
  <mapViewer lat="35.7864059" lng="51.3749634" zoom="10">
    <marker lat="35.7826551" lng="51.3839532" title="بازار" color="#3D5AFE" description="شرکت کافه بازار"/>
  </mapViewer>
</page>