برای پرداخت از طریقِ رسید می‌توان از تگ payment استفاده کرد. مقدار ژتونی که از رسید دریافت کرده‌اید، به همراه آدرس callback و مقدار پولتان باید به شکل زیر وارد شود:

<payment>
    <meta name="token" value="TOKEN" />
    <meta name="callback" value="callback/url/" />
    <meta name="amount" value="10000" />
</payment>

 

برای استفاده از کد بالا، شما باید ژتون را از رسید دریافت کرده‌باشید. برای این منظور قسمت ساختن درخواست پرداخت را از بخش پرداخت مستندات رسید مطالعه کنید. 
در پایان کار نیز باید به عملیات پرداخت پایان دهید. برای این منظور قسمت نهایی‌سازی پرداخت را از بخش پرداخت مستندات رسید مطالعه کنید. 
توجه داشته باشید که برای گرفتن اجازه‌ی دسترسی امکان پرداخت در برنامه‌های آنی، باید یک ای‌میل به inline@cafebazaar.ir ارسال کرده‌ باشید.