برای ریفرش کردن و دریافت تغییرات صفحه می‌توانید از این تگ استفاده کنید. به این صورت که بعد از زمانی که خود آن را مشخص می‌کنید، درخواستی به سرور ارسال شده و تغییرات دریافت می‌شود و می‌توانید اطلاعات صفحه یا تمام صفحه را ریفرش کنید.

برای این منظور لازم است تگ زیر را به صفحه‌ی خود اضافه کنید:

<puller target=‘pullerTarget/’/>

 

تگ پولر دارای ویژگی‌های قابل تنظیمِ زیر است:

 

target: مسیری که به مسیر اصلی شما اضافه شده و درخواست پولر را ارسال می‌کند. برای مثال بالا درخواست پولر به آدرس: baseUrl/pullerTarget فرستاده می‌شود.

 

:frequency  این تگ سرعت ریفرش کردن دیتا را مشخص می کند که شامل سه مقدار  rappid,    meduim, slow  با سرعت ریفرش ۲، ۱۰ و ۳۰ ثانیه است. مقدار پیش‌فرض این تگ در حالت نرمال قرار دارد.

 

keepOnPolicy: تشخیص ارسال درخواست بعدی بعد از دریافت پاسخ پولر با این تگ است که مقدار once و continuous  را شامل می‌شود.

 

مثال کاملی از پولر:

<puller target=‘pullerTarget’ frequency=‘slow’ keepOnPolicy=‘once’/>

 

در این مثال بعد از ۳۰ ثانیه ۱ بار درخواست ارسال شده و درخواست دیگری فرستاده نمی‌شود.

 

بعد از ارسال این درخواست به تارگت، جوابی که باید برگردد به این صورت است:

<pullResponse action=‘sampleAction’ keepOn=‘true’ paginationToken=‘token’/>

 

action: این تگ مشخص کننده اکشنی است که باید انجام شود و هم می‌‌تواند شامل تغییرات یک قسمت یا رفتن به صفحه‌ای دیگر باشد.  

 

ChangeAction: برای تغییر صفحه موجود باید از این اکشن استفاده کنید. مقدار action باید به صورت زیر باشد:

 

action ‘change:targetPath/‘: این اکشن باعث می‌شود یک درخواست به targetPath ارسال شود ( targetPath پسوندی در آدرس شماست. مثال: baseUrl/targetPath ) شما می‌توانید بخش‌هایی را که تمایل به تغییر آنها دارید طبق داکیومنت تغییر دهید.

 

keepOn: تشخیص اینکه درخواست بعدی به پولر بیاید یا نه، با این تگ است و مقدار آن اولویت بیشتری نسبت به keepOnPolicy در تگ پولر دارد. در صورتی که پولر keepOnPolicy مقدار once را داشته باشد ولی keepOn مقدار true ذکر شده باشد، پولر به کار خود ادامه می‌دهد.

paginationToken: درصورتی که در درخواست بعدی می‌خواهید بدانید آخرین جوابی که دریافت کرده‌اید چیست می‌توانید این مقدار را پر کنید. این مقدار در قسمت payload درخواست، به عنوان مقدار فیلد token برای شما ارسال می‌شود.

 

* در صورتی که ۳ بار درخواست پولر با خطا مواجه شود، پولر دیگر به کار خود ادامه نمی‌دهد تا مشکلات بیشتری برای سرور مقصد به وجود نیاید.