شما می‌توانید با استفاده از تگ rating یک عنصر در صفحه ایجاد کنید که امتیازی بین ۰ تا ۵ را به کاربر نشان دهد. این امتیاز به شکل تعدادی ستاره نمایش داده می‌شود. مقدار امتیاز باید مضربی از ۰.۵ باشد.

<page>
	<rating value="3.5"/>
</page>