متن، ساده‌ترین عنصرِ بستر است که با استفاده از تگ text مشخص می‌شود و محتوای خود را نشان می‌دهد.

<page>
	<text>این یک متن است.</text>
</page>
 

متن (و بسیاری از المان‌های دیگر بستر) در حال حاضر برای استفاده در زبان فارسی طراحی شده‌اند و در زبان انگلیسی ممکن است درست کار نکنند.

به هر متن می‌توان از طریق مشخصه‌ی style شمایل یک عنوان را داد:

<page>
	<text style="title">عنوان</text>
</page>

 

شما همچنین می‌توانید از مقادیر centered, centeredTitle و quoted در مشخصه‌ی style برای تعیین ظاهر و موقعیت متن خود استفاده کنید:

<page>
	<text style="centered">وسط چین</text>
	<text style="centeredTitle">عنوان وسط چین</text>
	<text style="quoted">یه نقل قولی از جعفر</text>
</page>
 

برای شکل دهی به متن شما می‌توانید از یک سری از تگ‌های ساده‌ی html استفاده نمایید. تگ‌های زیر پشتیبانی می‌شوند:

  • hl: متن هایلایت شده
  • big: متن بزرگ
  • small: متن کوچک
  • b یا strong: متن پررنگ
  • font: تغییر رنگ و یا فونت متن از طریق مشخصه‌های color, face
  • i: متن کج
  • sup: متن بالای خط
  • sub: متن زیر خط
  • u: خط کشیدن زیر متن
  • img: عکس (این قابلیت در مرحله‌ی آزمایشی است و همه‌ی عواقب استفاده از آن به عهده‌ی مصرف کننده است;)
کاراکترهای فاصله در المان متن همان‌گونه رفتار می‌کنند که در HTML رفتار خواهند کرد. برای مثال کاراکتر newline منجر به ایجاد یک خط جدید در المان نمایش‌ داده‌شده نخواهد شد و غیره.