به این پنل مراجعه کرده و بسته‌ای با نام و نام دامنه‌ی مربوط درست کنید. مطمئن شوید که درخواست‌های ارسالی به نام‌ دامنه‌ی ارایه شده به درستی و به فرمت درست پاسخ می‌دهند. سپس بسته‌ی خود را بر روی کافه‌بازار منتشر نمایید. پس از انتشار، برنامه‌ی آنی شما در دسترس کاربران کافه‌بازار قرار خواهد گرفت.

شما همچنین می‌توانید برنامه‌های آنی خود را بدون نیاز به انتشار آن‌ها تست کنید. به علاوه شما می‌توانید از طریق پنل سرور‌های مشقی سرورهای تستی درست کنید.