پرداخت درون برنامه‌ای بازار در Unity3d

 


یکی از توسعه‌دهندگان اقدام به پیاده‌سازی پرداخت درون‌برنامه‌ای برای Unity نموده‌اند. شما می‌توانید از این لینک اطلاعات بیشتری در این مورد به‌دست بیاورید. توجه داشته باشید که پیاده‌سازی صورت گرفته توسط توسعه‌دهندهٔ مستقل انجام شده و بازار هیچ‌گونه تضمینی در مورد کارکرد صحیح آن نمی‌تواند داشته باشد.

توجه: برای پیاده‌سازی پرداخت درون‌برنامه‌ای در Unity3d،  می‌توانید در این آدرس به مستندات آن دسترسی داشته باشید.

پرداخت درون برنامه‌ای بازار در Adobe Air

 


یکی از توسعه‌دهندگان اقدام به پیاده‌سازی پرداخت درون‌برنامه‌ای برای محیط Adobe Air نموده‌اند. شما می‌توانید از این لینک اطلاعات بیشتری در این مورد به‌دست بیاورید. توجه داشته باشید که پیاده‌سازی صورت گرفته توسط توسعه‌دهندهٔ مستقل انجام شده و بازار هیچ‌گونه تضمینی در مورد کارکرد صحیح آن نمی‌تواند داشته باشد.

پرداخت درون برنامه‌ای بازار در Xamarin

 


یکی از توسعه‌دهندگان اقدام به پیاده‌سازی پرداخت درون‌برنامه‌ای برای محیط Xamarin نموده‌اند. شما می‌توانید از این لینک اطلاعات بیشتری در این مورد به‌دست بیاورید. توجه داشته باشید که پیاده‌سازی صورت گرفته توسط توسعه‌دهندهٔ مستقل انجام شده و بازار هیچ‌گونه تضمینی در مورد کارکرد صحیح آن نمی‌تواند داشته باشد.